Globaalikasvatusta-podcastin valkoinen ja värikäs pallologo turkoosilla taustaulla.

Globaalikasvatusta-podcast

Miten käsitellä maailman tapahtumia ja niiden aiheuttamia tunteita kasvatuksessa? Mikä on myötätunnon muutosvoima? Miten voimme rakentaa kestävämpää ja oikeudenmukaisempaa tulevaisuutta? Fingon Globaalikasvatusta-podcast on suunnattu kaikille kasvatuksen ja koulutuksen parissa työskenteleville ja globaalikasvatuksen teemoista kiinnostuneille. Luvassa on eväitä ja konkreettisia vinkkejä erilaisten globaalien teemojen käsittelyyn eri-ikäisten oppijoiden kanssa, sekä välineitä itsereflektioon ja oman paikan ja vaikuttamismahdollisuuksien ymmärtämiseen muuttuvassa maailmassa.

Podcastin ensimmäiset jaksot on tuotettu osana Fingon Globaalin sivistyksen edelläkävijät -hanketta, jota rahoittivat Sitra ja ulkoministeriö. Juontajana toimii toimittaja, kasvatustieteilijä ja antirasismiaktivisti Alice Jäske, joka johdattelee vieraat globaalikasvatuksen kiinnostavaan maailmaan. Jaksoissa käsitellään esimerkiksi tunteita ja toimijuutta, eriarvoisuuksien purkamista, sekä utopioita, tulevaisuutta ja siihen vaikuttamista. Myöhemmin sarjassa kuullaan myös Fingon muiden globaalikasvatushankkeiden alla tuotettuja jaksoja. Kuuntele ja laita sarja seurantaan valitsemassasi podcast-palvelussa!

Spotify for Podcasters | Apple PodcastsGoogle Podcasts | Spotify

Jakso 12: Elämäkeskeisyys ja aktivismi

Julkaistu 4.10.2023

Globaalikasvatusta-podcastsarjan uusimmassa jaksossa rauhankasvattaja Hanna Niittymäki keskustelee elämäkeskeisyydestä ja aktivismista Helsingin yliopiston kestävyystutkija Pihla Soinnunmaan ja FEE Suomen koulutussuunnittelija Paula Aholan kanssa. Keskustelussa etsitään vastauksia mm. kysymykseen mitä kasvattajat voisivat oppia nuorilta aktivisteilta.

Kuuntele Globaalikasvatusta-podcastin uusin jakso alta, Spotifysta tai muusta valitsemastasi podcast-palvelusta!

Hyväksy markkinointievästeet katsoaksesi videon.

Fingon Globaalikasvatusta-podcastin jakso on tuotettu osana Transformer 2030 – Kestävyysosaajat -hanketta. Jakson sisältöön voi tutustua myös siitä kirjoitetussa artikkelissa: Globaalikasvatusta podcast: Elämäkeskeisyys ja aktivismi.

Jakso 11: Ihmisoikeuksia ja poliittisia tunteita

Julkaistu 21.9.2023

Globaalikasvatusta-podcastsarjan uudessa jaksossa rauhankasvattaja Hanna Niittymäki keskustelee ihmisyydestä Tampereen yliopiston väitöskirjatutkija Sonja Helkalan sekä Suomen Amnestyn ihmisoikeuskasvatuksen asiantuntija Emma Åmanin kanssa. Jaksossa pohditaan ihmisiksi elämistä, ihmisten välisyyttä sekä koulun ja kasvattajien roolia sosiaalisen kestävyyden edistäjinä.

Kuuntele Globaalikasvatusta-podcastin jakso Spotifysta tai muusta valitsemastasi podcast-palvelusta!

Hyväksy markkinointievästeet katsoaksesi videon.

Fingon Globaalikasvatusta-podcastin jakso on tuotettu osana Transformer 2030 – Kestävyysosaajat -hanketta. Jakson sisältöön voi tutustua myös siitä kirjoitetussa artikkelissa: Globaalikasvatusta podcast: Ihmisoikeuksia ja poliittisia tunteita.

Jakso 10: Empatia ja myötätunto

Julkaistu 6.5.2022

Mitä on myötätunto ja miten se eroaa empatiasta? Onko empatia aina hyväksi ja välttämätöntä? Hanna Niittymäki Rauhankasvatusneuvolasta kertoo lisää.

Kuuntele Globaalikasvatusta-podcastin kymmenes jakso Spotifysta tai muusta valitsemastasi podcast-palvelusta!

Fingon Globaalikasvatusta-podcastin jakso on tuotettu osana Globaalikasvatuksen verkkokurssia.

Jakso 9: Globaalikasvatusta-podcast: Maailman kehitystä kuvaavat sanat ja mittarit

Julkaistu 29.4.2022

Mistä puhutaan, kun puhutaan kehityksestä tai esimerkiksi rikkaudesta? Mihin käyttämämme termit pohjautuvat? Fingolla työskennellyt Reija Mikkola kertoo Globaalikasvatusta-podcastin yhdeksännessä jaksossa sanoista ja mittareista, joilla kuvaamme maailmaa, kehitystä ja hyvinvointia ja niihin liittyvistä vääristyneistä käsityksistä.

Kuuntele Globaalikasvatusta-podcastin yhdeksäs jakso Spotifysta tai muusta valitsemastasi podcast-palvelusta!

Globaalikasvatusta-podcastin jakso on tuotettu osana Fingon Globaalikasvatuksen verkkokurssia.

Jakson sisältöön voi tutustua myös siitä kirjoitetussa artikkelissa: Globaalikasvatusta-podcast: Maailman kehitystä kuvaavat sanat ja mittarit

Jakso 8: Globaalikasvatusta-podcast: Pahuus halutaan ajatella länsimaiden ulkopuolelle

Julkaistu 22.4.2022

Pahuus ja hyvyys, osattomuus ja osallisuus. Miksi ihmiskunta ei osaa puhaltaa yhteen hiileen? Millaisin keinoin ammattikasvattajat voisivat purkaa vastakkainasettelua?

Globaalikasvatusta-podcastissa rauhankasvattaja Hanna Niittymäki Rauhankasvatusneuvolasta keskustelee tutkija Emma Kurenlahden ja tutkija Karim Maïchen kanssa maailman keinotekoisesta jakautumisesta länsimaihin ja ei-länsimaihin.

Kuuntele Globaalikasvatusta-podcastin kahdeksas jakso Spotifysta tai muusta valitsemastasi podcast-palvelusta!

Jakson sisältöön voi tutustua myös siitä kirjoitetussa artikkelissa: Globaalikasvatusta-podcast: Pahuus halutaan ajatella länsimaiden ulkopuolelle

Jakso tuotettiin osana Fingon Transformer 2030 – Tulevaisuuden -tekijät hanketta, jota rahoitti Opetushallitus. Tutustu myös hankkeesta tehtyyn verkkokurssiin.

Jakso 7: Sukupuoli ymmärretään länsimaissa rajallisesti

Julkaistu 14.4.2022

Sukupuoli määritellään länsimaissa syntymähetkellä, mutta maailmasta löytyy esimerkkejä myös toisenlaisista käytännöistä. Globaalikasvatusta-podcastissa lääkäri ja kestävyystutkija Jaana Laisi keskustelee Setan koulutusasiantuntija Marita Karvisen kanssa sukupuolen moninaisuudesta ja siitä, miten erilaiset sukupuoli-identiteetit tulisi huomioida kasvatuksessa. Keskustelussa puretaan binääristä sukupuolen käsitettä esimerkeillä toisista kulttuureista ja pohditaan, miten voidaan edistää hyvinvointia tukevaa vuorovaikutusta ja kohtaamista erilaisten ihmisten välillä ja kasvatustilanteissa

Kuuntele Globaalikasvatusta-podcastin seitsemäs jakso Spotifysta tai muusta valitsemastasi podcast-palvelusta!

Jakson sisältöön voi tutustua myös siitä kirjoitetussa artikkelissa: Globaalikasvatusta-podcast: Sukupuoli ymmärretään länsimaissa rajallisesti

Jakso tuotettiin osana Fingon Transformer 2030 – Tulevaisuuden -tekijät hanketta, jota rahoitti Opetushallitus. Tutustu myös hankkeesta tehtyyn verkkokurssiin.

Jakso 6: Luontokappale nimeltä ihminen

Julkaistu 8.4.2022

Kahtiajako on yleistä erityisesti länsimaisessa kulttuurissa, mutta se voi kaventaa ajatteluamme. Ihminen on osa luontoa eikä sen vastakohta. Myös keho ja mieli toimivat kiinteässä yhteydessä toisiinsa.

Globaalikasvatusta-podcastin kuudennessa jaksossa lääkäri ja ympäristötieteilijä Jaana Laisi keskustelee ympäristö- ja kestävyystieteilijä Leena Heleniuksen kanssa ihmisen ja luonnon välisestä vastakkainasettelusta ja siitä, miten se on vaikuttanut ajatteluumme myös ympäristö- ja kestävyyskysymyksissä.

Kuuntele Globaalikasvatusta-podcastin kuudes jakso Spotifysta tai muusta valitsemastasi podcast-palvelusta!

Jakson sisältöön voi tutustua myös siitä kirjoitetussa artikkelissa: Globaalikasvatusta-podcast: Kahtiajako rajoittaa näkemystämme maailmasta

Jakso tuotettiin osana Fingon Transformer 2030 – Tulevaisuuden -tekijät hanketta, jota rahoitti Opetushallitus. Tutustu myös hankkeesta tehtyyn verkkokurssiin.

Jakso 5: Kestävä tulevaisuus ja pahuuskäsitys

Julkaistu 1.4.2022

Kestävä tulevaisuus ja käsityksemme pahuudesta kulkevat käsi kädessä. Pitäisikö ihmisten pahoista teoista syyttää yksilöä vai yhteiskuntaa? Voiko toisen paha olla toisen hyvä?

Globaalikasvatusta-podcastin viidennessä jaksossa väitöskirjatutkija Emma Kurenlahti ja ympäristö- ja kestävyystieteilijä Leena Helenius keskustelevat siitä, miten pahuutta pitäisi ymmärtää ja käsitellä kasvatuksessa ja millainen pahuuskäsitys edistäisi kestävää tulevaisuutta.

Kuuntele Globaalikasvatusta-podcastin viides jakso Spotifysta tai muusta valitsemastasi podcast-palvelusta!

Jakson sisältöön voi tutustua myös siitä kirjoitetussa artikkelissa: Globaalikasvatusta-podcast: Kestävä tulevaisuus edellyttää pahuuskäsitysten tarkastelua

Jakso tuotettiin osana Fingon Transformer 2030 – Tulevaisuuden -tekijät hanketta, jota rahoitti Opetushallitus. Tutustu myös hankkeesta tehtyyn Transformer 2030 – Tulevaisuuden tekijät -verkkokurssiin.

Jakso 4: Tulevaisuus ei synny tyhjiössä

Julkaistu 25.5.2022

Tulevaisuus ei ole ennalta määrättyä, vaan siihen voi ja tulee aktiivisesti vaikuttaa. Mutta miten lähteä luomaan parempaa tulevaisuutta? Mitä tulevaisuuteen vaikuttaminen vaatii? Mitä kasvattaja voi tehdä?

Globaalikasvatusta-podcastin neljännessä jaksossa puhutaan tulevaisuudesta ja siihen vaikuttamisesta. Toimittaja Alice Jäsken kanssa keskustelemassa kaksi nuorta aktivistia, Nanna Pulkkinen ja Shilan Moulani, sekä Tulevaisuuskoulun perustaja Otto Tähkäpää.

Kuuntele Globaalikasvatusta-podcastin neljäs jakso Spotifysta tai muusta valitsemastasi podcast-palvelusta!

Jakson sisältöön voi tutustua myös siitä kirjoitetussa artikkelissa: Globaalikasvatusta-podcast: Tulevaisuus ei synny tyhjiössä

Jakson lopussa mainitut vinkit kasvattajille alla. Rohkeasti kokeilemaan ja kuvittelemaan tulevaisuuksia!

Jakso 3: Myötätunto muuttaa maailmaa

Julkaistu 18.3.2022

Maailman kriisit ja epäoikeudenmukaisuudet aiheuttavat meissä usein monenlaisia tunteita, kuten vihaa, pettymystä ja surua. Kuitenkin myös nämä, usein negatiivisiksi kutsutut tunteet voivat viedä eteenpäin positiivista yhteiskunnallista muutosta. Tunteet ovatkin äärimmäisen tärkeä osa globaalikasvatuksen oppimisen prosessia.

Globaalikasvatusta-podcastin kolmannessa jaksossa Alice Jäsken kanssa keskustelevat Rauhanliiton globaalikasvatuksen asiantuntija Annukka Toivonen sekä globaalikasvatusta ja myötätuntokulttuuria tutkiva Oulun yliopiston tutkijatohtori Antti Rajala. Jaksossa pohditaan muun muassa sitä, miten myötätunto eroaa säälistä ja miten sen avulla voidaan paneutua yhteiskunnan rakenteellisiin ongelmiin ja kokea halua vaikuttaa.

Kuuntele Globaalikasvatusta-podcastin kolmas jakso Spotifysta tai muusta valitsemastasi podcast-palvelusta!

Jakson sisältöön voi tutustua myös siitä kirjoitetussa artikkelissa: Globaalikasvatusta-podcast: Myötätunto muuttaa maailmaa

Jaksossa mainitut vinkit kasvattajille löydät seuraavista linkeistä: 

Jakso 2: Normeja purkamassa

Julkaistu 11.3.2022

Voiko stereotypioita murtaa lukemalla kirjoja? Miten käsitellä normeja ja eriarvoisuuksia opetuksessa? Mitä väliä on sillä, kuka tietomme tuottaa ja millaisten linssien läpi itse tarkastelemme maailmaa?

Globaalikasvatusta-podcastin toisessa jaksossa keskustellaan siitä, kuinka normeja ja eriarvoisuuksia voi purkaa ja etuoikeuksia tunnistaa esimerkiksi kasvatuksen, viestinnän ja kirjallisuuden keinoin. Juontaja Alicen Jäsken vieraina ovat POC-lukupiirin toinen sisällöntuottaja Téri Zambrano ja Plan International Suomen globaalikasvatuksen asiantuntija Leena Honkasalo. Jaksossa kuullaan myös kokemuksia tasa-arvotyöstä journalismin parissa toimittaja Avasna Pandeyltä Viestintä ja kehitys -säätiön yhteistyöhankkeesta Nepalista.

Kuuntele Globaalikasvatusta-podcastin toinen jakso Spotifysta tai muusta valitsemastasi podcast-palvelusta!

Jakson sisältöön voi tutustua myös siitä kirjoitetussa artikkelissa: Globaalikasvatusta-podcast: Normeja purkamassa

Jakson lopussa mainitut työkalut kasvattajille löydät seuraavista linkeistä:

Jakso 1: Mitä on globaalikasvatus?

Julkaistu 4.3.2022

Globaalikasvatus luo ymmärrystä siitä, miten jokainen meistä on kytköksissä maailmaan ja sen ilmiöihin ja kuinka niihin voi vaikuttaa. Se kannustaa vastuulliseen maailmankansalaisuuteen ja on keskeinen keino edistää esimerkiksi globaalia oikeudenmukaisuutta ja rauhaa. Se luo myös uskoa tulevaisuuteen sekä antaa toivoa ja työkaluja kestävän tulevaisuuden rakentamiseen. Maailman tapahtumat voivat olla isoja, vaikeasti ymmärrettäviä ja jopa pelottavia, mutta globaalikasvatus tarjoaa välineitä niiden käsittelyyn eri-ikäisten oppijoiden kanssa.

Globaalikasvatusta-podcastin avausjaksossa toimittaja, kasvatustieteilijä ja antirasismiaktivisti Alice Jäske ja Fingon globaalikasvatuksen asiantuntija Anna Kivimäki-Pelluz keskustelevat siitä, mitä globaalikasvatus oikeastaan on, kenelle sitä voidaan suunnata ja miten toteuttaa sitä käytännössä. Jaksossa otetaan myös puhelinyhteys Oulun yliopiston globaalikasvatuksen professoriin, Elina Lehtomäkeen.

Konkreettisena vinkkinä kasvattajille mainitaan jakson lopussa globaalikasvatus.fi sivustolta löytyvä järjestöjen tuottama vinkkipankki.

Kuuntele jakso Spotifysta tai muusta valitsemastasi podcast-pavelusta.

Jakson sisältöön voi tutustua myös siitä kirjoitetussa artikkelissa: Globaalikasvatusta-podcast: Mitä on globaalikasvatus?