Joukko ihmisiä istuu luokkahuoneessa keskustelemassa keskenään.

Verkosto

Fingon koordinoimaan globaalikasvatusverkostoon kuuluu noin 100 globaalikasvatuksen alalla toimivaa kansalaisjärjestöä. Verkoston tavoitteena on edistää globaalikasvatusta Suomessa. Yhteistyö tuo voimaa vaikuttamiseen!

Verkoston jäsenet toimivat globaalikasvatuksen parissa kukin omalla tavallaan ja omasta näkökulmastaan. Työ on monimuotoista ja järjestöjen näkökulmat täydentävät toisiaan. Verkosto tarjoaakin yhteistyökumppaneilleen laaja-alaista asiantuntemusta globaalikasvatuksen kentältä.

Toimintaa suunnitellaan yhdessä jäsenten kanssa. Viime vuosina globaalikasvatusverkosto on tehnyt vaikuttamistyötä muun muassa vaikuttamalla poliittisiin linjauksiin, kehittämällä globaalikasvatuksen laatua, kouluttamalla opettajia ja opettajaksi opiskelevia ja tekemällä yhteistyötä oppikirjakustantamojen kanssa.

Tutustu verkoston toimintaan:

Verkostoon voivat hakea mukaan kaikki globaalikasvatuksen parissa toimivat järjestöt, jotka sitoutuvat ja haluavat edistää YK:n ihmisoikeuksia, Agenda 2030-tavoitteita sekä opetussuunnitelmien mukaista globaalikasvatusta. Jäsenyys on maksutonta. Toimintaan voi osallistua omien voimavarojen rajoissa ja siltä osin kuin toiminta tukee järjestön omia tavoitteita. Verkoston seuraamisvinkkejä on koottu seuraa meitä -sivuille.