Ihmisoikeudet kolme tikkuhenkilöä -ikoni sinapinkeltaisella taustalla.

Ihmisoikeudet

Ihmisoikeuskasvatuksella pyritään edistämään ihmisoikeuksien toteutumista YK:n ihmisoikeusjulistuksen ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti.

Ihmisoikeuskasvatus lisää tietoa ihmisoikeuksista ja tarjoaa keinoja edistää ihmisoikeuksien toteutumista omassa elämässä, ympäröivässä yhteiskunnassa ja maailmanlaajuisesti. Keskeistä on pyrkimys vahvistaa ihmisoikeuksia ylläpitäviä arvoja ja asenteita.

YK:n ihmisoikeuskasvatuksen julistuksen (2011) mukaan ihmisoikeuskasvatuksella tarkoitetaan kaikkea sellaista koulutusta, kasvatusta ja tiedotusta, jolla pyritään ihmisoikeuksien maailmanlaajuiseen kunnioitukseen. Ihmisoikeuskasvatus sisältää opetusta ihmisoikeuksien arvoista, normeista ja mekanismeista.

Ihmisoikeuskasvatus on merkittävä osa globaalikasvatusta ja sen käsittelyyn on mahdollista saada tukea myös kansalaisjärjestöiltä. Ne tarjoavat esimerkiksi materiaaleja ja oppaita globaalikasvattajien tueksi. Ideoita ihmisoikeusteeman käsittelyyn löytyy Globaalikasvatuksen vinkkipankista.