Transformer 2030 -hankkeen kuvituskuva, jossa logo.

Transformer 2030 -hanke

Transformer 2030 – Tulevaisuuden tekijät -hanke (2020-2021) edisti varhaiskasvattajien ja peruskoulujen, lukioiden, ammatillisen koulutuksen, taiteen perusopetuksen sekä vapaan sivistystyön opettajien sisällöllistä ja pedagogista osaamista kestävän tulevaisuuden ja kestävien elämäntapojen sisältöteemoista sekä globaalikasvatuksesta. Hanke oli jatkoa Transformer 2030 –opettajat kestävän kehityksen muutosagentteina -hankkeelle, mutta koulutuksiin pystyi osallistua, vaikka ei olisi osallistunut edelliseen koulutukseen.

Hankkeessa hyödynnettiin järjestöjen globaalikasvatusmateriaaleja ja asiantuntemusta kestävän kehityksen teemoista, Tulevaisuuskoulun ja OKKA-säätiön yhdessä kehittämää tulevaisuuslukutaidon ja uudistavanoppimisen taustateoriaa sekä Kudelma-verkoston kehittämää kestävän hyvinvoinnin mallia.

Hanketta koordinoi Fingo ja se oli Opetushallituksen rahoittama.

Seuraa tulevaisuuden tekijöiden matkaa

Kuulumisia hankkeesta ja koulutuksista jaettiin Globaalikasvatuksen blogissa:

Hankkeen tavoitteet

  • Antaa tietoa ja taitoja käsitellä kestävän tulevaisuuden ja kestävien elämäntapojen teemoja laaja-alaisesti systeemisen ajattelun avulla.
  • Suunnitella ja toteuttaa omassa työyhteisössä kestävän tulevaisuuden teemoihin liittyvä projektityö hyödyntäen tulevaisuusajattelua, konkreettien utopioiden teoriaa sekä kestävän hyvinvoinnin mallia.
  • Osallistaa koko oppiyhteisö näkemään, että parempi tulevaisuus on mahdollinen ja kestävän tulevaisuuden ensi askeleet otetaan jo tänään. 

Mitä koulutus tarjosi opettajalle?

  • Tietoa monimutkaisista kestävyyskysymyksistä ja keinoja viedä kestävää systeemimuutosta käytäntöön.
  • Menetelmiä tuoda tulevaisuusajattelua ja tulevaisuuslukutaitoa osaksi kasvatusta ja koulutusta.
  • Työkaluja, joiden avulla kestävän tulevaisuuden tarkastelu ja rakentaminen toimijuuden kautta omassa oppilaitoksessa on mahdollista.
  • Aikaa oman osaamisen kehittämiseen ja kollegoiden kohtaamiseen: yhdessä tekemällä saat varmuutta ja rohkeutta uudistaa kestävän tulevaisuuden kasvatusta.

Koulutuksen sisältö ja toteutus

Yhden lukukauden mittainen koulutus sisälsi ennakkotehtävän, kolme lähipäivää sekä projektityön toteutuksen omassa oppilaitoksessa. Koulutuspäivien aikana syvennettiin omaa osaamista kestävän tulevaisuuden ydinteemoista ja tutustuttiin koulutuksen teoreettisiin kehyksiin, joita ovat: tulevaisuusajattelu ja konkreetit utopiat, kestävä hyvinvointi ja ympäristötunteet sekä pahuus kestävyyteen liittyvinä ilmiöinä.

Koulutuksessa hyödynnettiin vertaisoppimista sekä osallistavia harjoituksia, joita voi soveltaa omassa työssään.

Koulutus oli laajuudeltaan 4 opintopistettä, vapaaehtoinen päätösseminaari 0,5 opintopistettä.

Koulutuksen kohderyhmät

Koulutus oli suunnattu varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, perusopetuksen, lukioiden ja ammatillisen koulutuksen, taiteen perusopetuksen sekä vapaan sivistystyön henkilöstölle ja johdolle. Oli erittäin toivottua, että samasta oppilaitoksesta pääsee mukaan useampia henkilöitä ja myös oppilaitosjohtajat ovat tervetulleita koulutukseen. Hankkeessa suunniteltiin ja toteutettiin projektityö, jonka tavoitteena oli osallistaa koko oppilaitosta kestävämmän tulevaisuuden rakentamisessa.

“Tavoitteena on osallistaa koko oppiyhteisö näkemään, että parempi tulevaisuus on mahdollinen, ja, että kestävän tulevaisuuden ensi askeleet otetaan jo tänään. Tulevaisuustaajuudelle virittäytyminen innostaa ajattelemaan mahdollisia erilaisia ja parempia tulevaisuuksia.“

Hankkeen päätösseminaari

Transformer 2030 – Tulevaisuuden tekijät -hanke huipentui 9.12. klo 13-18 järjestettävään Suuntana kestävä tulevaisuus -päätösseminaariin Helsingin Musiikkitalon Terassilämpiössä. Tilaisuus myös striimattiin.

Seminaarissa päästiin kurkistamaan hankkeen tuloksiin sekä kuultiin inspiroivia puheenvuoroja ekososiaalisesta sivistyksestä sekä tulevaisuusajattelusta ja tulevaisuuslukutaidosta. Seminaarin lopulla kuultiin ja päästiin ottamaan osaa keskusteluun kestävän tulevaisuuden rakentamisesta.

Kouluttajina ja sparraajina toimivat hankkeessa mukana olevien tahojen asiantuntijat

African Care ryAmnesty International Suomen osastoEettisen kaupan puolesta Eetti ryYmpäristökasvatusjärjestö FEE Suomi rySuomen PakolaisapuRauhankasvatusinstituutti rySuomen RauhanliittoSeta rySuomen LähetysseuraSuomen Rauhanpuolustajat ja Taksvärkki ry.

Lasten ja nuorten säätiön Tulevaisuuskoulu, Helsingin yliopiston bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan Kudelma – kokonaisvaltaisen ja kestävän systeemisen muutoksen verkosto, Tohtorikoulutettava, Emma Kurenlahti (VO, KM, aikuisopettajan pedagoginen pätevyys) ja tutkija ja opettajankouluttaja Antti Rajala, Oulun yliopisto, Helsingin yliopisto koulutus- ja kehittämispalvelut HY+, Opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen säätiö OKKA-säätiö.

Lisätietoja

  • Projektipäällikkö, Transformer 2030 -hanke Saana Ylikruuvi

    Toimin opettajien täydennyskoulutushankkeen projektipäällikkönä. Minua kiinnostaa erityisesti kasvatuksen ja opetuksen merkitys yhteiskunnassa, systeemiajattelu sekä ekososiaalinen sivistys. Olen todella onnellinen saadessani rakentaa opettajien kanssa kestävää tulevaisuutta!