Moninaisuuskasvatus ikoni violetilla taustalla.

Moninaisuus

Kasvatuksella voidaan rohkaista ihmisiä kyseenalaistamaan ja arvioimaan kriittisesti omia käsityksiään ja ennakkoluulojaan toisista ihmisistä ja ihmisryhmistä. Jokaiselle yhteiskunnan jäsenelle pyritään tarjoamaan yhtäläiset mahdollisuudet hyvään elämään sekä yhteiskunnalliseen osallistumiseen ja vaikuttamiseen ihonväristä, sukupuolesta, seksuaalisesta suuntautumisesta, uskonnosta tai muista ominaisuuksista riippumatta.

Moninaisuuskasvatus tarjoaa välineitä moninaisuutta kunnioittavaan ja arvostavaan kohtaamiseen sekä luo edellytyksiä yhdessä elämiselle. Yhdenvertaisuuskasvatuksessa tuodaan esiin syrjinnän vaarassa olevat ihmiset ja ihmisryhmät. Ahtaita yhteiskunnallisia rakenteita ja normeja tuodaan näkyviksi ja niitä purkamalla pyritään edistämään yhdenvertaisuutta. 

Monet suomalaiset kansalaisjärjestöt tarjoavat materiaaleja ja tukea globaalikasvatuksen teemojen käsittelyyn erilaisista näkökulmista. Globaalikasvatuksen vinkkipankkiin on koottu myös moninaisuuteen liittyviä järjestöjen tuottamia materiaaleja, joista globaalikasvattajien on mahdollista saada ideoita ja opastusta omaan työhönsä.