Globaalikasvatuksen esitteitä korissa.
Artikkeli

Globaalikasvatusjärjestöjä mukana NUORI2024-tapahtumassa

NUORI2024 – valtakunnalliset nuorisotyön päivät järjestetään Tampere-talolla 24.-25.4.2024. Globaalikasvatusverkoston järjestöt esittäytyvät näyttelypisteellä ja järjestävät seminaariohjelmaa.

Tervetuloa Globaalikasvatusverkoston näyttelypisteelle tutustumaan globaalikasvatuksen ja kestävän tulevaisuuden teemoihin ja järjestöjen tuottamiin materiaaleihin. Näyttelypiste tarjoaa nuorisoalan toimijoille järjestöjen laaja-alaista asiantuntemusta sekä välineitä globaalikasvatuksen toteuttamiseen ja nuorten aktiiviseen maailmankansalaisuuden vahvistamiseen. Tarjolla on materiaaleja ja vinkkejä globaalikasvatuksen teemoista, kuten rauha, yhdenvertaisuus, ilmastokriisi, kestävä kehitys, antirasismi ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen.

Näyttelypisteellä mukana ovat: Biologian ja maantieteen opettajien liitto BMOL, Eettisen kaupan puolesta, Plan Suomi, Taksvärkki ry, Rauhankasvatusinstituutti sekä Suomalaiset kehitysjärjestöt – Fingo.

Tutustu alla järjestöihin ja heidän tarjoamiin materiaaleihin.

Biologian ja maantieteen opettajien liitto BMOL

Biologian ja maantieteen opettajien liitto BMOL ry toteuttaa kaikille opettajille, kasvattajille ja nuorisoalan toimijoille suunnattuja kestävyyskasvatushankkeita, joissa tuotetaan materiaaleja ja järjestetään koulutuksia. Toivoa ja toimintaa -verkkosivustollamme kestävää kehitystä käsitellään erityisesti tunne- ja vaikuttamistaitojen näkökulmasta tehtävien, videoiden ja taustatiedon avulla. Tutustu materiaaleihin osoitteessa: toivoajatoimintaa.fi

Lisätiedot BMOL:n verkkosivuilla.

Eetti  

Eettisen kaupan puolesta ry (Eetti) on järjestö, joka edistää ihmisoikeuksien ja ympäristön kannalta kestävää yritystoimintaa ja kuluttamista. Tuotamme nuorisoalan toimijoille oppaita, selvityksiä ja oppimateriaaleja etenkin vaatteiden ja elektroniikan tuotantoon liittyvistä ongelmista. Tarjoamme nuorille työpajoja, joissa nuorten kulutuskriittinen ajattelu ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen taidot kehittyvät.

Lisätiedot Eetin verkkosivuilla.

Plan Suomi

Plan International on lastenoikeus- ja humanitäärinen järjestö, joka parantaa erityisesti heikoimmassa asemassa olevien tyttöjen elämää ja suojelua. Haluamme oikeudenmukaisen maailman, jossa kaikkien lasten oikeudet ja tasa-arvo toteutuvat ja lapset ja nuoret pääsevät vaikuttamaan heille tärkeisiin asioihin niin Suomessa kuin maailmalla.

Planin International Suomen globaalikoulu on globaalikasvatuksen kokonaisuus, joka tarkastelee globaaleja kehityskysymyksiä erityisesti lapsen oikeuksien näkökulmasta. Globaalikoulu tarjoaa nuorten parissa työskenteleville materiaaleja, kuten kestävään kehitykseen ja tasa-arvoon liittyviä toiminnallisia tehtäväkokonaisuuksia ja oppimispelejä. NUORI2024-tapahtumassa tutustuttavana ja jaossa ovat uudet Tasa-arvon tekijät -oppimispelikortit sekä Ole antirasisti -juliste.

Verkkosivuiltamme voit lisäksi tilata lapsen oikeuksien lähettilään vierailulle nuorten vapaa-ajan toimintaan tai kouluun. Nuorille Plan tarjoaa vaikuttamisen mahdollisuuksia vaikuttajaryhmissä ja maahanmuuttaneille suunnatun työn hankkeissa työskentelemme vähän aikaa Suomessa asuneiden nuorten ja heidän perheidensä kanssa.

Tutustu tarjontaan Planin verkkosivuilla.

Rauhankasvatusinstituutti 

Rauhankasvatusinstituutti ry (RKI) on vuonna 1981 perustettu puoluepoliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton rauhankasvatuksen asiantuntijajärjestö. Työmme lähtökohtana on tunnistaa kaikissa ihmisissä oleva rohkeus toimia oikeudenmukaisuuden puolesta. Työmme keskeisiä teemoja ovat antirasismi, tasa-arvo ja yhdenvertaisuus sekä globaali vastuu. 

Tuemme kasvattajia rauhankasvatuksen toteuttamisessa ja rauhankulttuurin rakentamisessa koulujen kaikilla asteilla ja nuorisotyössä. Tarjoamme ammatillista täydennyskoulutusta opettajille ja nuorisotyöntekijöille, järjestämme kasvatusalan ammattilaisille seminaareja ja koulutustilaisuuksia sekä tuotamme ja jaamme eri toimintaympäristöihin ja kohderyhmille suunnattuja rauhankasvatuksen menetelmiä ja pedagogisia malleja. Lisäksi yhtenä kohderyhmänämme ovat nuoret aktiivit.

Materiaalit: 

Taksvärkki 

Taksvärkki ry on kehitysyhteistyö- ja globaalikasvatusjärjestö, jonka toiminta edistää nuorten osallisuutta ja ihmisoikeuksien toteutumista. Suomessa tehtävällä globaalikasvatuksella järjestö tukee nuorten valmiuksia edistää yhdenvertaista maailmaa ja kestävää kehitystä.

Taksvärkin menetelmäoppaat, työpajat ja alkuperäinen Taksvärkki-keräys vahvistavat toiminnallisin menetelmin nuorten yhteiskunnallisen vaikuttamisen ja kriittisen ajattelun taitoja sekä medialukutaitoa.   Lisäksi niissä tutustutaan nuorten vaikuttajien arkeen eri puolilla maailmaa, esimerkiksi Keniassa. Maksuttoman työpajan voit tilata myös vapaa-ajan nuorisoryhmällesi pääkaupunkiseudulle, Turkuun, Tampereelle tai Ouluun!

Lisätietoja Taksvärkin verkkosivuilla.

Suomalaiset kehitysjärjestöt – Fingo 

Fingo on noin 260 suomalaisen kehitysyhteistyön, kestävän kehityksen ja globaalikasvatuksen parissa toimivan kansalaisjärjestön kattojärjestö. Fingo koordinoi Suomen globaalikasvatusverkoston toimintaa, johon kuuluu noin 100 globaalikasvatuksen alalla toimivaa kansalaisjärjestöä ja muuta toimijaa. Verkosto edistää globaalikasvatusta Suomessa ja tukee kasvatus- ja nuorisoalan toimijoita globaalikasvatuksen toteuttamisessa. 

Tutustu muiden järjestöjen globaalikasvatusmateriaaleihin vinkkipankissamme.

Järjestöjen ohjelmaa tapahtumassa 

Toivoa ja toimintaa kestävän kehityksen kasvatukseen -työpaja 

To 25.4. klo 9-10, Aaria

Tutustut käytännönläheisessä työpajassa Toivoa ja toimintaa -verkkosivuston harjoituksiin ja muihin materiaaleihin, joissa kestävän kehityksen toimintaa käsitellään tunne- ja vaikuttamistaitojen näkökulmasta. Työpajan järjestää Biologian ja maantieteen opettajien liitto.

Nuorisoala vaikuttava globaali- ja rauhankasvattaja – unohduksesta arvostukseen!

To 25.4. klo 9–10, Maestro

Kestävän tulevaisuuden ja rauhan rakentamiseen tarvitaan jokaista. Miten nuorisoala innostaa mukaan myös heidät, joita teemat eivät puhuttele koulussa, vapaa-ajalla tai työelämässä? Miten nuorisotyö vaikuttavana globaali- ja rauhankasvattajana saisi ansaitsemansa huomion ja rahoituksen?

Kysymyksiä tarkastellaan eri näkökulmista: Nuorisotutkimusseuran tutkimusprofessori Sofia Laine ja tutkimusklovni innostavat pohtimaan nuorisoalaa planetaarisena vastuunkantajana. OKM:n Nuorisotyön ja -politiikan vastuualueen johtaja Henni Axelin ja OPH:n Nuorison, kulttuurin ja liikunnan kansainvälistymispalveluiden yksikön päällikkö Mari Ahonen-Walker valottavat, miten globaalikasvatus näkyy nuorisopolitiikassa ja nuorisoalalla kansainvälisesti ja kansallisesti, ja mistä työlle löytyy rahoitus.

Tampereen YMCA:n yhdistyskoordinaattori Heidi Kotila inspiroi, miten nuorisojärjestö saa globaalikasvatuksen läpileikkaavaksi rakenteisiinsa. YMCA Peacemakers -ryhmän ohjaaja Sina Heidari kertoo, miten nuoret käytännössä innostetaan rakentamaan kestävää rauhaa ja reilua maailmaa. Juontajana Suomen NMKY:n Liiton globaalikasvatuksen asiantuntija Inka Havanto.

Globaaliin vastuuseen kasvattaminen nuorisoalan koulutuksessa – järjestöyhteistyöllä paremmin

To 25.4. klo 13-14, Sopraano, 2. krs (käytävän päässä)

Suomen NMKY:n liiton ja Plan International Suomen järjestämässä yleisöä osallistavassa paneelikeskustelussa pohditaan, miten kansalaisjärjestöt voivat tukea nuorisoalan tekijöitä ja kouluttajia, jotta nuorista kasvaa kestävän ja reilun tulevaisuuden rakentajia. Ohjelman alustaa Heidi Henriksson, joka on väitellyt kansalaisjärjestöjen globaalikasvatusyhteistyöstä koulujen kanssa, ja paneelissa keskustelevat lehtori Eeva Sinisalo-Juha (HUMAK), globaalikasvatuksen asiantuntija Anna Kivimäki-Pelluz (Fingo) ja Turun AMK:n sosionomiopiskelija Kim West (Turun YMCA).

Lue lisää NUORI2024-tapahtumasta.

Uusimmat artikkelit