Globaalikasvatus.fi-esitteitä pajukorissa.
Kuva: Doris Hakkarainen.
Artikkeli

Hallitus lakkauttaa kansalaisjärjestöjen VGK-tuen – ”Päätös on valtava pettymys”

Ulkoministeriön jakamaa VGK-tukea on myönnetty kansalaisjärjestöjen kehitysviestintä- ja globaalikasvatushankkeisiin. Hallitus on aikaisemmin leikannut rauhanjärjestöiltä sekä järjestöiltä, joiden työ liittyy Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittisiin linjauksiin.

Hallitus on lakkauttanut yli 2 miljoonan euron arvoisen viestintä- ja globaalikasvatustuen (VGK) tämän hallituskauden ajaksi. Ulkoministeriö tiedotti päätöksestä maanantaina.

Ulkoministeriö on myöntänyt VGK-tukea kansalaisjärjestöjen kehitysviestintä- ja globaalikasvatushankkeisiin sekä yritysvastuutyöhön. Tuen tavoitteena on lisätä suomalaisten tietoisuutta kehityskysymyksistä ja kannustaa heitä rakentamaan kestävää tulevaisuutta.

”Päätös on valtava pettymys, ja se tulisi perua. Lakkautus on kova isku esimerkiksi järjestöjen antirasistiselle työlle, yritysten vastuullisuuden kirittämiselle, nuorten rauhankasvatukselle sekä viestinnälle globaaleista kysymyksistä”, sanoo Fingon toiminnanjohtaja Juha-Erkki Mäntyniemi.

Yhteensä 19 järjestöä sai VGK-tukea viime hakukierroksella vuonna 2023. Ulkoministeriö on rahoittanut tuella esimerkiksi Finnwatchin, Eetti ry:n, Suomen Rauhanliiton ja Suomen Somalia-verkoston hankkeita. Nykyiset hankkeet kestävät tämän vuoden loppuun asti. Tukea jaettiin yhteensä 2,2 miljoonaa euroa.

Fingon globaalikasvatuksen asiantuntija Anna Kivimäki-Pelluz arvioi, että tuen lakkautus nakertaa pohjaa suomalaisten kyvyltä ymmärtää globaaleja syy-seuraussuhteita ja toimia aktiivisina maailmankansalaisina.

”Järjestöjen globaalikasvatus- ja viestintätyö olisi juuri nyt erittäin tärkeää. Suomalaiset tarvitsevat tietoa globaaleista kehityskysymyksistä ja mahdollisuuksista osallistua kestävän tulevaisuuden rakentamiseen. YK:n kestävän kehityksen tavoitteet korostavat kaikkien maailman maiden vastuuta kestävän tulevaisuuden rakentamisessa”, Kivimäki-Pelluz sanoo.

Fingon toiminnanjohtaja Mäntyniemi sanoo, että lakkautuspäätös on osa jatkumoa, jossa hallituksen toimet heikentävät kansalaisjärjestöjen toimintaedellytyksiä. Hallitus on aikaisemmin ilmoittanut leikkaavansa rauhanjärjestöiltä sekä järjestöiltä, joiden toiminta liittyy Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittisiin linjauksiin ja sitoumuksiin.

”Näillä päätöksillä on lamauttavia vaikutuksia monen järjestön tärkeälle työlle. Vahva ja monipuolinen kansalaisyhteiskunta on meidän kaikkien etumme mukainen ja suomalaisen yhteiskunnan kivipilari. Siitä ei tule leikata”, Mäntyniemi sanoo.

Kirjainyhdistelmä VGK ei ole välttämättä monelle suomalaiselle tuttu, mutta sen kautta tehty työ on. Järjestöt ovat VGK-tuen avulla kasvattaneet suomalaisten tietoja maailmanlaajuisista kehityskysymyksistä ja osallistaneet heitä kestävän maailman rakentamiseen.

VGK-tuella toteutetut hankkeet ovat käsitelleet muun muassa yritysten roolia ihmisoikeuksien ja kestävän kehityksen edistämisessä, globaalia vastuuta ja vastuullista kuluttamista. Hankkeissa on esimerkiksi koulutettu yritysten työntekijöitä, opetus- ja media-alan opiskelijoita ja ammattilaisia, tehty rauhankasvatusta kouluissa sekä tuettu yritysten ja kansalaisten ilmasto- ja ympäristötekoja.

Hankkeiden piirissä ovat olleet erilaisista taustoista tulevat suomalaiset, kuten yritysjohtajat, kasvattajat, media-alan vaikuttajat sekä lapset ja nuoret.

Esimerkkejä VGK-tuella saavutetuista tuloksista:

Vuoden 2020 aikana hankkeissa tavoitettiin suoraan noin 160 000, epäsuoraan jopa miljoonia (laajasti eri ryhmiä ympäri Suomen). Viestinnällisissä hankkeissa on onnistuneen mediayhteistyön kautta tavoitettu varsin suuria yleisöjä.

  • Oppilaitosyhteistyön ja kouluvierailujen kautta kymmenet tuhannet lapset ja nuoret eri puolilta Suomea ovat oppineet globaalikasvatuksen aiheista ja keinoista toimia aktiivisina kansalaisina. Tuhannet opettajat ja kasvatusalan opiskelijat ovat saaneet koulutusta ja konkreettisia työvälineitä.
  • Yli tuhat toimittajaa ja media-alan opiskelijaa on saanut lisää tietoa kestävästä kehityksestä ja globaaleista oikeudenmukaisuuskysymyksistä. Koulutusten ja verkkokurssien seurauksena media-alan ammattilaiset ja opiskelijat ovat oppineet välineitä tarkastella median käyttämää valtaa ja taustoittaa maailmanlaajuisten haasteiden juurisyitä.
  • Sadat suomalaiset yritysjohtajat ja työntekijät ovat saaneet koulutusta ja tiedotusta kestävästä kehityksestä, ihmisoikeuksista ja veroraportoinnista, minkä seurauksena useat yritykset ovat tehneet konkreettisia suunnitelmia ja korjaustoimenpiteitä vastuullisemman yritystoiminnan edistämiseksi. Vastuullisuus on korostuvissa määrin myös kilpailuetu suomalaisille yrityksille.

Haastattelupyynnöt:

Ilmari Nalbantoglu, vaikuttamistyön johtaja, Fingo
050 317 6693 | ilmari.nalbantoglu@fingo.fi

Uusimmat artikkelit