Tavoite 4.7:n mukaan kaikilla oppijoilla tulee olla riittävät tiedot ja taidot edistää kestävää kehitystä
Artikkeli

Tätä kaikkea oli Envision 4.7 – “Meidän pitää muuttaa ajattelutapojamme ja käytöstämme”

200 kansainvälistä asiantuntijaa laati Envision 4.7 -konferenssissa tiekartan ja suositukset YK:n kestävän kehityksen tavoite 4.7:n toimeenpanemiseksi Euroopassa. Konferenssin järjestivät marraskuun alussa Fingon koordinoima Bridge 47 -hanke, opetus- ja kulttuuriministeriö sekä ulkoministeriö osana Suomen EU-puheenjohtajuuskautta.

Teksti: Mika Niskanen Kuva: Samuel Häkkinen

“Elämä on täynnä ihmeitä sille, joka on valmis ottamaan ne vastaan”, sanoo Bridge 47-verkoston perustaja ja Fingon vaikuttamistyön johtaja Rilli Lappalainen siteeraten Muumipappaa.

Sanoja istuu kuuntelemassa 200 kansainvälistä asiantuntijaa – paikalla on päättäjiä, tutkijoita, virkamiehiä ja kansalaisyhteiskunnan edustajia 54 maasta. On marraskuun alku, ja Envision 4.7 -konferenssi on käynnissä Kallion kortteli -kongressitilassa Helsingissä.

Kaikki nämä asiantuntijat ovat saapuneet Helsinkiin yhteisen päämäärän vuoksi: luomaan tiekartan ja suositukset YK:n kestävän kehityksen tavoite 4.7:n toimeenpanoon Euroopassa. 

Tavoite 4.7:n mukaan kaikilla oppijoilla tulee olla riittävät tiedot ja taidot edistää kestävää kehitystä. Näitä tietoja ja taitoja ovat esimerkiksi ihmisoikeuksien tuntemus ja kunnioitus sekä maapallon luonnonresurssien rajallisuuden ymmärtäminen. Tavoite viittaa globaalisti kaikkiin ikäluokkiin ja elinikäiseen oppimiseen.

,

Bridge 47-verkoston perustaja ja Fingon vaikuttamistyön johtaja piti puheenvuoron Rilli Lappalainen seminaarin alussa.

Kuva:

Mika Niskanen

,

Tavoite on osa YK:n kestävän kehityksen Agenda 2030 -toimintaohjelmaa, johon maailman valtiot sitoutuivat New Yorkissa syyskuussa 2015. 

Nyt Lappalaisen tilalle puhujakorokkeelle astelee opetus- ja kulttuuriministeri Li Andersson. Hän avaa tapahtuman ja muistuttaa puheessaan esimerkiksi yhteistyön ja transformatiivisen oppimisen merkityksestä kestävän tulevaisuuden rakentamisessa.

“Vanhat tavat ajatella ja toimia eivät ole enää tarkoituksenmukaisia”, Andersson sanoo viitaten ilmastonmuutoksen kaltaisiin haasteisiin.

Hieman myöhemmin kaikki salissa istuvat asiantuntijat tulevat siirtymään kuuteen työryhmään. Niissä he hakevat seuraavan kahden päivän ajan ratkaisuja tavoite 4.7:n toimeenpanoon Euroopassa.

,

Ministeri Li Andersson avasi konferenssin.

Kuva:

Samuel Häkkinen

,

Tavoitteen merkitys on kriittinen

Envision 4.7 -konferenssin takana ovat Fingon koordinoima Bridge 47 -hanke, opetus- ja kulttuuriministeriö sekä ulkoministeriö. Konferenssi järjestetään osana Suomen EU-puheenjohtajuuskautta.

Mutta hetkinen – miksi toista sataa vierasta saapuu Helsinkiin yksittäisen tavoitteen tähden? YK:n kestävän kehityksen tavoitteita on yhteensä 17 ja niillä on 169 alatavoitetta, joihin myös tavoite 4.7 lukeutuu.

Vastaus on Bridge 47:n projektipäällikkö Nora Forsbackan mukaan yksinkertainen. Tavoite 4.7 on kriittinen ihmiskunnan tulevaisuuden kannalta.

”Kestävän tulevaisuuden ja kaikkien muiden Agenda 2030:n tavoitteiden saavuttaminen on mahdotonta ilman, että muutamme ajattelutapaamme ja käytöstämme. Tavoite 4.7 edistää tätä muutosta”, Forsbacka sanoo.

,

Bridge 47:n projektipäällikkö Nora Forsbacka ja ulkoministeriön valtiosihteeri Johanna Sumuvuori konferenssin avajaistilaisuudessa Säätytalolla.

Kuva:

Samuel Häkkinen

,

Fingon vaikuttamistyön johtaja ja Bridge 47:n perustaja Rilli Lappalainen on samoilla linjoilla. Hän muistuttaa, että jokaisen ihmisen panos, niin yksilön kuin organisaatioidenkin tasolla, on tärkeä.

”Tavoite 4.7 on historiallinen, sillä se tunnustaa ensimmäistä kertaa formaalin koulutuksen rinnalla myös muualla tapahtuvan oppimisen, koulutuksen ja kasvatuksen merkityksen”, Lappalainen sanoo.

Kuusi työryhmää hakee ratkaisuja

Envision 4.7 -konferenssissa ratkaisuja haetaan kuudessa työryhmässä, joissa kussakin keskitytään tiettyihin kysymyksiin. Tavoitteena on laatia tiekartta ja suositukset tavoite 4.7:n toimeenpanoon Euroopassa.

Tahti on tiivis, sillä aikaa on vain kaksi päivää. Erityisen kiireistä on luonnosteluryhmän työ, joka laatii lopulliset suositukset työryhmien esittämien ratkaisujen pohjalta. Luonnosteluryhmään kuuluvat muiden muassa konsultti Harm-Jan Fricke sekä Lifelong Learning Platformin Brikena Xhomaqi.

Xhomaqi ja Fricke ovat molemmat samaa mieltä tavoite 4.7:n merkityksestä: se on yhteiskunnallisten muutosten ytimessä. Kaksikko kokee konferenssin arvokkaaksi.

,

Kuva työryhmän kokouksesta.

Kuva:

Samuel Häkkinen

,

”Tämä tapahtuma tuo ihmisiä yhteen eri sektoreilta ja tekemisen tasoilta. Se on tärkeää, koska teemme kaikki samanlaisia asioita, mutta omissa siiloissamme. Emme puhu riittävästi toistemme kanssa, ja tämä on hyvä tilaisuus tulla yhteen ja luoda – järjestäjänkin nimen mukaisesti – siltoja”, sanoo Xhomaqi.

Fricke muistelee, että vastaava tilaisuus on viimeksi järjestetty vuosia sitten – jo ennen YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden hyväksymistä vuonna 2015. Hän korostaa myös, että tavoite 4.7 tuo arvoihin perustuvan kasvatuksen toimijoita yhteen – esimerkiksi rauhan-, ympäristö- ja tasa-arvokasvatuksen aloilta.

Euroopan tulee työskennellä tavoitteen eteen

Kaikki istuvat hiljaa ja kuuntelevat.

Konferenssin osallistujat ovat kokoontuneet päivän päätteeksi Kallion kortteli -kongressikeskuksen saliin. Hetkeä aikaisemmin työryhmien vetäjät ovat tiivistäneet minuutin aikana, mitä ryhmät ovat saaneet tänään aikaan.

Erityinen hiljaisuus johtuu kuitenkin nyt lavalla puhuvasta Africa Platformin pääsihteeri Paul Okumusta. Hän alleviivaa oppimisen, koulutuksen ja kasvatuksen merkitystä kestävän tulevaisuuden saavuttamisessa.

”Mitä täällä tehdään on keskeistä koko ihmiskunnan kannalta. Jos me todella tiedostaisimme sen, niin luulenpa, että taitaisimme hieman täristä”, Okumu sanoo naurattaen yleisöä.

,

Africa Platformin pääsihteeri Paul Okumu piti puheenvuoron ensimmäisen päivän päätteeksi.

Kuva:

Mika Niskanen

,

Okumu on oikeassa: Envision 4.7 -konferenssin merkitys on suuri. EU ei ole toistaiseksi tehnyt vielä linjausta tai muuta merkittävää poliittista panostusta koulutuksen ja kasvatuksen huomioimisessa Agenda 2030:n saavuttamiseksi.

”Tämän hetkiset toimet eivät riitä. Tarvitsemme koordinoidumman ja kunnianhimoisemman tavan edistää tavoite 4.7:ää Euroopassa. Sillä tavalla saamme aikaan muutoksen ihmisten käyttäytymisissä ja asenteissa sekä luomme edellytyksiä koko Agenda 2030:n saavuttamiselle”, Nora Forsbacka sanoo.

Rilli Lappalainen muistuttaa puolestaan, että muu maailma seuraa tiiviisti, mitä Euroopassa tapahtuu.

”Meillä on myös parhaat resurssit saada aikaan näyttöjä ja rohkaista myös muita toimimaan”, Lappalainen toteaa.

,

Tavoite 4.7:n mukaan kaikilla oppijoilla tulee olla riittävät tiedot ja taidot edistää kestävää kehitystä

Kuva:

Samuel Häkkinen

,

”Valmistaudumme kohtaamaan muutoksia”

Toisen konferenssipäivän aamuna ensilumi sataa Helsinkiin.

Unescon Lydia Ruprecht näkee ensilumessa symboliikkaa. Kanadalaisena sillä on hänelle vieläpä erityinen merkitys – ensilumi on innostuksen ja ilon hetki. Samalla se on myös merkki yhden ajanjakson päättymisestä ja toisen alkamisesta.

”Lumen mukana saapuu myös hiljaisuutta. Meistä tulee päättäväisempiä ja myös tiedostavampia – valmistaudumme kohtaamaan kylmän talven. Ehkä tämä konferenssi on hetki, jona me kaikki olemme tiedostavia, reflektoivia ja valmistaudumme kohtaamaan edessämme olevat muutokset”, Ruprecht pohtii.

,

Konferenssiin saapui noin 200 osallistujaa.

Kuva:

Samuel Häkkinen

,

Ruprecht osallistuu konferenssissa tiekartan ja suositusten luonnosteluryhmään. Hän muistuttaa, ettei yhteiskunnassa tapahtuvan koulutuksen tarkoitus ole vain ohjata ihmisiä löytämään paikkansa työelämässä tai kehittämään omia elämiään. Sen tarkoitus on myös auttaa ihmisiä rakentamaan turvallisia, kestäviä yhteiskuntia ja kantamaan vastuuta yhteisistä asioista.

”Tavoite 4.7 mahdollistaa kaikki muut Agenda 2030:n tavoitteet. Emme voi saavuttaa muita tavoitteita, jos ihmisillä ei ole näitä tietoja ja taitoja. Ne auttavat ihmisiä olemaan vuorovaikutuksessa eri tavalla, näkemään maailman eri tavalla ja toimimaan arjessaan vanhempina, työntekijöinä, asiantuntijoina ja kansalaisina eri tavalla.”, Ruprecht sanoo.

”Uskon, että tämä konferenssi antaa tönäisyn eteenpäin Euroopan alueella, sillä täällä näytetään johtajuutta”, Ruprecht sanoo.

”Rikas dokumentti”

Lopulta valmiina on seitsemän sivua.

Takana on hektiset kaksi päivää. Toisen konferenssipäivän aikana asiantuntijat ovat kokoontuneet edellisen päivän tapaan työryhmiin työstämään suosituksia eteenpäin. Luonnosteluryhmä on työskennellyt tiiviisti ratkaisujen kokoamiseksi.

,

Rilli Lappalainen esittelee konferenssin laatimia suosituksia.

Kuva:

Samuel Häkkinen

,

Nyt kaikki on kuitenkin valmista – tiekartta ja suositukset tavoite 4.7:n toimeenpanoon Euroopassa on koottu. Rilli Lappalainen ja Nora Forsbacka seisovat salin edessä ja kiittävät osallistujia.

”Luultavasti myrskyjä onkin vain siksi, että niiden jälkeen saadaan auringonnousu”, Lappalainen sanoo siteeraten jälleen Muumipappaa. Lause tiivistää osuvasti haastavaa, mutta palkitsevaa prosessia.

Lappalainen kertoo myös terveiset opetus- ja kulttuuriministeriöstä: Suomi on sitoutunut viemään suosituksia eteenpäin niin EU:n kuin Unesconkin tasolla. Myös monet muut osallistujat kertovat, miten aikovat edistää tavoitteen toimeenpanoa.

Esimerkiksi Unescon Lydia Ruprechtin mielestä suosituksissa on onnistuttu hyvin. Asiakirja sisältää paljon uusia asioita.

“Se sisältää erittäin tärkeitä huomioita siitä, miten asioita saadaan edistettyä”, Ruprecht sanoo.

,

Konferenssin osallistujia päätöstilaisuudessa.

Kuva:

Samuel Häkkinen

,

”Uniikki maailman mittaluokassa”

Forsbacka ja Lappalainen ovat tyytyväisiä tiekarttaan ja itse tapahtumaan.

Konferenssi onnistui heidän mukaansa tuomaan yhteen eri sektorien toimijoita. Kaksikko toivoo, että se auttoi virkamiehiä, tutkijoita ja kansalaisjärjestöjen edustajia myös ymmärtämään toistensa näkökulmia.

Forsbacka kertoo osallistujien kehuneen tapahtuman päätteeksi, että konferenssista onnistuttiin luomaan tila, jossa kaikki pystyivät todella vaikuttamaan lopputulokseen. Hän muistuttaa kuitenkin, että kyseessä on vasta ensimmäinen askel. Tiekartta ja sen suositukset pitää seuraavaksi ottaa käyttöön.

”Toivomme, että tapahtuma on onnistunut luomaan tiekarttaan sellaista omistajuutta, että kukin vie sitä omassa kontekstissaan eteenpäin”, Forsbacka sanoo.

,

Envision 4.7 -konferenssin osallistujat ryhmäkuvassa.

Kuva:

Samuel Häkkinen

,

Rilli Lappalainen on samoilla linjoilla. Kaikkien konferenssiin osallistuneiden tulee osaltaan edistää tiekartan toteutumista.

”Tämä tiekartta on uniikki maailman mittaluokassa ja sen innoittamana esimerkiksi Aasiassa pohditaan samankaltaista tapahtumaa”, Lappalainen sanoo.

Forsbacka kiittää vielä lopuksi opetus- ja kulttuuriministeriötä sekä ulkoministeriötä yhteistyöstä.

”Osallistujat olivat todella vaikuttuneita siitä, kuinka korkealle Suomi priorisoi näitä asioita ja myös konferenssin monitoimijayhteistyömallista – siitä, että kansalaisyhteiskunta ja julkinen puoli järjestivät tapahtuman yhdessä. Suomi voi toimia tässä esimerkkinä muuallakin maailmassa”, Forsbacka sanoo.

Tiekartta ja suositukset.

Uusimmat artikkelit