Blogi

10-vuotias MOD-kurssi haastaa ennakkoluulot

Joukko erilaisia ohjaajia ja kasvattajia kokoontui lokakuun viimeisenä päivänä Kirkkohallituksessa Katajanokalla kuulemaan MOD-kurssin ajankohtaisia kuulumisia ja muistoja nyt kymmenen vuotta täyttävän kurssin taipaleelta. MOD-kurssin alkusysäyksenä oli 1990- ja 2000-luvun vaihteessa järjestöjen ja kasvattajien havainto sitä, että rasismin vastaiseen työhön tarvitaan uutta intoa ja työkaluja, kun Suomessa etnisten ryhmien välisten konfliktit olivat lisääntyneet. Tätä nykyä MOD- perus- ja jatkokoulutukset ovat vakiintuneet osaksi monen järjestön ja oppilaitoksen perustoimintaa ja koulutettuja ohjaajia on maassamme useita kymmeniä. Kurssin kotipaikkana on ollut evankelis-luterilaisen kirkon Kirkkohallitus.

Teksti: Minna Mannert

Joukko erilaisia ohjaajia ja kasvattajia kokoontui lokakuun viimeisenä päivänä Kirkkohallituksessa Katajanokalla kuulemaan MOD-kurssin ajankohtaisia kuulumisia ja muistoja nyt kymmenen vuotta täyttävän kurssin taipaleelta. MOD-kurssin alkusysäyksenä oli 1990- ja 2000-luvun vaihteessa järjestöjen ja kasvattajien havainto sitä, että rasismin vastaiseen työhön tarvitaan uutta intoa ja työkaluja, kun Suomessa etnisten ryhmien välisten konfliktit olivat lisääntyneet. Tätä nykyä MOD- perus- ja jatkokoulutukset ovat vakiintuneet osaksi monen järjestön ja oppilaitoksen perustoimintaa ja koulutettuja ohjaajia on maassamme useita kymmeniä. Kurssin kotipaikkana on ollut evankelis-luterilaisen kirkon Kirkkohallitus.

MOD parantaa itsetuntemusta, herättelee oivalluksiin ihmisenä elämisen moninaisuudesta, haastaa ihmisen kohtaamaan omat ennakkoluulonsa ja edistää yhdenvertaisuutta. MOD- perus- ja jatkokurssia voi hyödyntää yksittäisinä työpajoina tai osana laajempaa koulutusta. Kurssit ovat kohtuuhintaisia, jotta raha ei muodostuisi esteeksi kenenkään osallistumiselle.

”MODia luonnehtii käytännönläheisyys ja omakohtaisuus. Tiedon jakaminen ei riitä, vaan ryhmäprosessisa lähdetään omakohtaisen pohdinnan tasolle. MOD haastaa syvään oppimiseen eikä ole ohjaajalleen pelkkä menetelmäpaketti, vaan laajempi lähestymistapa kulttuuriseen moninaisuuteen.”, kertoi Marja-Liisa Laihia, joka vastaa kurssin koordinoinnista Kirkkohallituksessa.

Kymmenvuotiaan kurssin käynnistäjät muistelivat, että MOD uskalsi jo kymmenen vuotta sitten nostaa rohkeasti keskusteluun ihmisten väliseen syrjintään liittyviä asioita tavalla, johon sitä ennen ei löytynyt keinoja. Kurssin vahvuus on sen toiminnallisuus.

Päivän avannut Helsingin hiippakunnan piispa Irja Askola kertoi hyödyntäneensä MOD-kurssin oppeja monessa tilanteessa niin johtajana kuin perheessä ja naapurustossakin.

”MOD toi suomalaisille uutta näkökulmaa siihen, että erilaisuus on voimavara – ei vain taakka, jonka kanssa pitää oppia tulemaan toimeen. Kurssin vahvuus on myös sen toteuttajien moninaisuus: taustatahoissa on erilaisia ikäryhmiä, ammattiryhmiä ja ideologisia taustoja. MOD-kurssien kaltaisella toiminnalla horjutamme sellaista varmuutta, joka rakentaa toiseutta”, kertoi piispa Askola näkemyksistään.

Pohjoismaisena yhteistyönä kehitelty MOD-kurssi rantautui Suomeen usean järjestöjen yhteistyönä, ja nykyisellään kurssin järjestäjä- ja yhteistyötahoihin kuuluu monta merkittävää suomalaista asennevaikuttajaa, muun muassa SPR ja Pakolaisapu. Kurssin nimi MOD tulee ruotsin kielen käsitteistä mångfald och dialog, joka suomentuu sanoiksi moninaisuus – oivallus – dialogi.

MOD-kurssilla ei ole kaupallisia tavoitteita ja se soveltuukin mainiosti opettajien ja järjestötoimijoiden menetelmäpakkiin. Paitsi hyödyllisiä menetelmäideoita ja kiintoisia uusia tuttavuuksia, kurssit tarjoavat innostavan tilaisuuden pysähtyä omien asenteiden ääreen, mahdollisuuden kehittää omaa itsetuntemustaan ja suhdettaan kulttuurien moninaisuuteen. Kepa onnittelee lämpimästi 10-vuotiasta MOD-kurssia ja toivoo sille ja kaikille kurssin kävijöille ja ohjaajille hyvää jatkoa!

Uusimmat artikkelit