Blogi

Ahtisaari-päivänä 16.11. tehdään sovintoja

Teksti: Anu Tyvijärvi

Miten ristiriitoja ja konflikteja ratkaistaan? Miten solmitaan rauha ja mikä on sovinnon merkitys? Ensimmäistä, valtakunnallista Ahtisaari-päivää vietetään 16. marraskuuta.

Päivän tarkoituksena on lisätä tietoa konfliktien ennaltaehkäisystä ja ratkaisemista sekä tuoda rauhanvälitys lähelle kansalaisia ja heidän arkeaan.

Opetus- ja kulttuuriministeriö, Ulkoasianministeriö ja Opetushallitus kutsuvat kaikki Suomen koulut mukaan viettämään Ahtisaari-päivää.
Päivää voi viettää monin tavoin. Koulut voivat järjestää teema-aamunavauksen, tutustua aiheeseen liittyvään kirjallisuuteen, harjoitella toiminnallisesti ristiriitojen ratkaisemista tai kutsua asiantuntijoita koululle kertomaan rauhanvälittämisestä tai sovittelusta.
Kouluissa Ahtisaari-päivän tavoitteena on lisätä tietoa ja taitoa konfliktien ennaltaehkäisemisestä ja ratkaisemisesta niin koulun omassa yhteisössä kuin kansainväliselläkin tasolla. Keskeinen oppimisteema on se, miten otetaan vastuuta ja toimitaan yhdessä niin, että kahnauksilta vältytään ja ristiriitatilanteissa saadaan syntymään ratkaisu, johon kaikki osapuolet ovat tyytyväisiä.
Kansalaisjärjestöt tarjoavat moninaista tukea Ahtisaari-päivän viettämiseen. Globaalikasvatus.fi:n vinkkipankista löytyy muun muassa rauhaan, konflikteihin ja turvallisuuteen liittyvää kouluvierailuja, materiaaleja ja menetelmiä, joita koulut voivat hyödyntää.
Tulevina vuosina Ahtisaari-päivää vietetään Martin päivän tienoilla marraskuussa.
Lisätietoja:

Ahtisaari-päivän Facebook-sivuilta

Uusimmat artikkelit