Blogi

Arvot pohdituttivat Maailma koulussa -seminaarissa

Globaalikasvatusta tekevät kansalaisjärjestöt ja Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitos järjestivät jo neljäntenä vuonna peräkkäin globaalikasvatuksen mahdollisuuksia käsittelevän Maailma koulussa -seminaarin. Tänä vuonna keskustelussa olivat erityisesti arvot ja niiden esilletulo koulussa.

Teksti: Sanna Rekola

Globaalikasvatusta tekevät kansalaisjärjestöt ja Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitos järjestivät jo neljäntenä vuonna peräkkäin globaalikasvatuksen mahdollisuuksia käsittelevän Maailma koulussa -seminaarin. Tänä vuonna keskustelussa olivat erityisesti arvot ja niiden esilletulo koulussa.

Opetussuunnitelmien perusteet määrittelevät opetukselle arvopohjan. Jo nykyisessä OPSissa globaalikasvatuksellekin tutut arvot kuten tasa-arvo, demokratia, luonnon monimuotoisuuden, ihmisoikeuksien ja monikulttuurisuuden kunnioittaminen nousevat esille. Parhaillaan käynnissä olevassa OPS-uudistuksessa arvot ovat nousseet vahvasti esille.

”Voidaan sanoa, että uuden OPSin arvopohja on entistäkin pehmeämpi ja tulee lähelle globaalikasvatuksen arvopohjaa”, arvioi seminaarissa puhunut opetusneuvos Liisa Jääskeläinen opetushallituksessa. Jääskeläinen on mukana OPSia valmistelevassa työryhmässä.

Opettajan tehtävä koulussa ei ole vain opettaa opetussuunnitelman määrittelemiä asioita. Opettajat vastaavat myös OPSin arvopohjan toteutumisesta koulussa ja joutuvat pohtimaan, miten arvot näkyvät opetuksen sisältöjen lisäksi opetusmenetelmissä, opetusmateriaaleissa ja koko koulukulttuurissa.

”Opettaja on väistämättä myös arvokasvattaja”, muistutti arvojen merkityksestä puheenvuoron pitänyt WWF:n ympäristökasvatusvastaava Hanna Seimola.

OPSinkin peräänkuuluttamien universaalien arvojen aktiivinen esilletuominen koulussa tuo tutkimusten mukaan monenlaista hyvää: oppimistulokset paranevat ja koululaisten viihtyvyys koulussa lisääntyy. Hyvät arvot vahvistuvat niitä harjoittamalla.

Aamupäivän luento-osuuden jälkeen seminaarin osallistujat jakautuivat työpajoihin saamaan eväitä arvokasvatuksen toteuttamiseen käytännössä. Työpajojen teemat vaihtelivat rasisminvastaisesta työotteesta ihmisoikeuksiin ja sukupuolen moninaisuuteen.

Globaalikasvatusta tekevät kansalaisjärjestöt järjestävät Maailma koulussa -seminaareja yhteistyössä eri puolilla Suomea yhteistyössä opettajankoulutuslaitosten kanssa. Lisätietoa seminaareista ja yhteistyöstä niiden takana löytyy osoitteesta: globaalikasvatus.fi/maailmakoulussa.

Lisätietoa

Maailma koulussa -yhteistyö
Järjestökoordinaattori Sanna Rekola, globaalikasvatus@kepa.fi / 050 317 6697

Uusimmat artikkelit