Blogi

Countdown to Copenhagen 2009

Teksti: Sanna Rekola

Kirkon ulkomaanapu kampanjoi ilmasto-oikeuden puolesta. Teollisuusmaiden on kannettava vastuunsa ilmastonmuutoksen torjumisessa.

Kansainvälisen ilmastopolitiikan perustana on YK:n ilmastonmuutoksen puitesopimus (UNFCCC, www.unfccc.int) vuodelta 1992 ja sitä konkretisoiva Kioton pöytäkirja vuodelta 1997. Kioton pöytäkirjassa on asetettu sitovat päästövähennystavoitteet teollisuusmaille vuosille 2008–2012.

YK:n ilmastokokouksessa Balilla vuonna 2007 päätettiin virallisesti aloittaa neuvottelut Kioton pöytäkirjan jatkosopimuksesta vuoden 2012 jälkeiselle ajalle. Neuvotteluiden takaraja on vuosi 2009.

YK:n ilmastokokouksessa Kööpenhaminassa joulukuussa 2009 on saatava aikaan oikeudenmukainen ja tehokas kansainvälinen sopimus, jolla rajoitetaan ilmaston lämpeneminen kahteen asteeseen esiteolliseen aikaan verrattuna, ja jolla turvataan köyhien ihmisten oikeus kehitykseen.

Kirkon Ulkomaanapu kampanjoi yhdessä sisarjärjestöjensä kanssa oikeudenmukaisen ilmastosopimuksen puolesta. Countdown to Copenhagen -kampanjassa vaaditaan teollisuusmaita ottamaan kantaakseen niille kuuluva vastuu ilmastonmuutoksen torjumisesta sekä torjumisen ja ilmastonmuutoksen vaikutuksiin sopeutumisen globaaleista kustannuksista.

Kirkon Ulkomaanapu myös tukee yhdessä sisarjärjestöjensä kanssa kehitysmaiden edustajien osallistumista ilmastoneuvotteluihin ja osaamisen vahvistamista kehitysmaissa. Monissa Kirkon Ulkomaanavun hankkeissa edistetään ruohonjuuritasolla sopeutumista ja puhtaampaa kehitystä.

Lisätietoja: Count down to Copenhagen -kampanjasivu

Uusimmat artikkelit