Ihmisiä Painavaa asiaa -tapahtumassa 2013.
Blogi

Demokratia on vastatuulessa – rohkeat nuoret voivat kääntää kurssin

Autoritäärisyyden trendi leviää maailmalla ja demokratia on uhattuna monessa valtiossa. Suomessa taas eduskuntavaalit lähestyvät, mutta nuorten äänestysinto on ollut viime vuosina heikkoa. Demokratiakasvatuksen avulla nuoria voidaan kannustaa aktiivisiksi kansalaisiksi ja samalla huolehtia demokratian tulevaisuudesta.

Teksti: Sofia Viitala Kuva: Veikko Somerpuro

Demokratian tila on viime vuosina herättänyt huolta ympäri maailmaa. Yhdysvaltalaisen Freedom House -järjestön julkaiseman Freedom in the World 2018 -raportin mukaan vuonna 2017 poliittiset oikeudet ja kansalaisvapaudet ympäri maailman heikentyivät alimmilleen yli kymmeneen vuoteen. Myös Yle uutisoi kesällä, kuinka demokratian huippuvuodet ovat ohi ja valta on viime vuosikymmenen aikana keskittynyt entistä enemmän varakkaiden käsiin.

Demokratian rapautumista on havaittavissa myös alueilla, joilla sitä on pidetty vahvana, kuten Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Esimerkiksi Unkarissa ja Turkissa kansalaisjärjestöjen ja lehdistön tila on kaventunut.

Demokratian kriisiä pahentaa entisestään huoli siitä, horjuuko nuorten usko siihen. Viime eduskuntavaaleissa alle 25-vuotiaista äänesti vajaa puolet ja kuntavaaleissa 2012 vain alle kolmasosa. Tämä asettaa haasteita myös ensi keväänä järjestettäviin eduskuntavaaleihin; aktivoituvatko nuoret äänestäjät nyt aikaisempaa enemmän? Tulevalla hallituskaudella tehdään esimerkiksi ympäristön kannalta ratkaisevia päätöksiä, joiden vaikutus voi ulottua pitkälle tulevaisuuteen.

Oikeudesta osallistua muistuttaa tämän viikon lauantaina 15.9. vietettävä kansainvälinen demokratian päivä. Se tarjoaa myös kouluissa mahdollisuuden tuoda esiin demokratian keinoja sekä kannustaa aktiiviseen kansalaisuuteen. Monet nuoret ovat valveutuneita ja perillä asioista, mutta heitä tulee rohkaista tuomaan äänensä kuuluviin. Vaikuttaa voi myös ilman äänioikeutta.

Globaalikasvatuksen vinkkipankkiin on opettajien tueksi koottu demokratiakasvatuksen reppu. Sieltä löytyy sekä vinkkejä demokratiakasvattajana toimimiseen että käytännön menetelmiä luokassa sovellettavaksi. Nuorten kanssa voi harjoitella vaikka oman mielipiteen perustelemista tai äänestämistä, ja samalla laskea kynnystä lähteä oikeasti vaikuttamaan.

Uusimmat artikkelit