Blogi

Earth Charter -kansalaisliike rantautuu Suomeen

Teksti: Sanna Rekola

Earth Charter, eli suomeksi kestävän kehityksen peruskirja on julistus, johon on koottu oikeudenmukaisen, kestävän ja rauhanomaisen nyky-yhteiskunnan rakentamiseen tähtäävät eettiset perusperiaatteet. Julistuksen taustalla on laaja maailmanlaajuinen kansalaisliike, joka houkuttelee nyt mukaan suomalaisia toimijoita!

Mikä ihmeen Earth Charter?
Earth Charter esittelee uudenlaisen, kattavan ja yhtenäisen eettisen ohjeiston, jonka avulla pyritään kohti kestävää tulevaisuutta. Sen tärkein päämäärä on siirtyminen kestävän kehityksen mukaisiin elintapoihin ja kestävän inhimillisen kehityksen tukeminen. Kestävän kehityksen peruskirjan avulla yritetään herättää ihmisissä uudenlainen käsitys maailmanlaajuisista riippuvuussuhteista ja yhteisvastuusta koko ihmiskuntaa, kaikkia eläviä olentoja ja tulevia sukupolvia sekä näiden hyvinvointia kohtaan.
Kestävän kehityksen peruskirjaa voidaan soveltaa monin eri tavoin kouluissa, liike-elämässä, hallinnossa, kansalaisjärjestöissä, konferensseissa ja julkisissa tapahtumissa. Peruskirjaa voidaan käyttää esimerkiksi:

koulutusvälineenä, joka auttaa ymmärtämään haasteita ja valintoja, joiden edessä ihmiskunta on, sekä kestävän elämäntavan merkityksen
sitoutumista, yhteistyötä ja muutosta innoittavana toimintakutsuna sekä kestävän elämäntavan eettisenä oppaana
kuvastamaan arvoja, joiden avulla kaikilla hallinnon tasoilla voidaan tehdä työtä, joka johtaa oikeudenmukaiseen, kestävään ja rauhanomaiseen maailmaan
kehyksenä, joka määrittelee yritysten yhteiskuntavastuun sekä siihen liittyvien toiminta-ajatusten ja ammattieettisten sääntöjen muotoilun
rohkaisemaan yhteisistä arvoista ja tavoitteista sekä yleismaailmallisesta etiikasta käytävän vuoropuhelun aloittamista eri alojen, kulttuurien ja uskontojen kesken
suosituksena, joka luo eettisen pohjan jatkuvasti kehittyvälle ympäristölainsäädännölle ja laeille, joilla tavoitellaan kestävää kehitystä
kestävän kehityksen arviointivälineenä

Kestävän kehityksen peruskirja on syntynyt vuosikymmenen kestäneen maailmanlaajuisen ja kulttuurienvälisen, yhteisiä päämääriä ja jaettuja arvoja koskevan vuoropuhelun tuloksena. Projekti alkoi YK:n aloitteena, mutta sen kehittämistä jatkettiin ja se saatettiin lopulliseen muotoonsa maailmanlaajuisen kansalaisliikkeen voimin. Peruskirja lanseerattiin vuonna 2000. Nyt yli 5000 järjestöä on allekirjoittanut sen. Allekirjoittaneiden joukossa on monia hallituksia ja kansainvälisiä organisaatioita.
Lähde mukaan kansalaisliikkeeseen
Earth Charter -kansalaisliike on nimitys moninaiselle, maailmanlaajuiselle ihmisten, organisaatioiden ja instituutioiden muodostamalle verkostolle, jonka tavoitteena on edistää ja tukea kestävän kehityksen peruskirjan mukaiseen elämäntapaan siirtymistä. Tavoitteena on myös muodostaa laajapohjainen, maailmanlaajuinen yhteisö, jonka eettisenä ohjenuorana ovat elämän kunnioittaminen ja vaaliminen, luonnon koskemattomuus, kaikille kuuluvat ihmisoikeudet, erilaisuuden kunnioittaminen, taloudellinen oikeudenmukaisuus, demokratia sekä rauhanaate.
Kansalaisliikkeessä on mukana monenlaisia toimijoita: kansainvälisiä instituutioita, kansallisia hallituksia ja niiden virastoja, yliopistojärjestöjä, kansalaisjärjestöjä ja yhteisötoimintaryhmiä, kaupunginhallituksia, uskonryhmiä, kouluja ja yrityksiä – sekä tuhansia yksityisiä ihmisiä. Asiakirjan allekirjoittaneet yksilöt tai organisaatiot voivat hyödyntää kestävän kehityksen peruskirjaa heille sopivalla tavalla.
Miten sinä voit osallistua ?
1.Jaa Kestävän kehityksen peruskirjaa ystävien ja yhteisön keskuudessa ja tee sitä tunnetuksi.
2.Omaksu Kestävän kehityksen peruskirjan periaatteet ja kannusta paikallishallintoa, maasi hallitusta sekä järjestöjä, joihin kuulut, allekirjoittamaan peruskirja ja käyttämään sitä.
3.Kutsu kokoon Kestävän kehityksen opintoryhmä, jossa tutkitte miten peruskirjan periaatteita voi toteuttaa käytännössä. Ota periaatteet käyttöön kotona, työpaikallasi ja yhteisössäsi.
4.Liity Earth Charter -kansalaisliikkeen työryhmiin. Työryhmät toimivat kuudella osa-alueella, joita ovat: koulutus, talouselämä, tiedotusvälineet, uskonto, nuoriso sekä Yhdistyneet Kansakunnat.
5.Tee yhteistyötä alueesi Earth Charter yhteistyökumppaneiden, kumppaniorganisaatioiden ja muiden hankkeen periaatteet omaksuneiden järjestöjen kanssa.
6.Tue liikkeen kansainvälistä kattojärjestöä Earth Charter Internationalia ja Kestävän kehityksen liikkeen projekteja rahallisesti tai muilla hankkeelle hyödyllisillä tavoilla.
7.Tutustu Earth Charter -kansalaisliikkeen laajentamiseksi laadittuihin toimintaohjeisiin ja noudata niitä. Toimintaohjeet löytyvät Earth Charterin kotisivuilta.
Lisätietoa:

Earth Charter Suomi
Earth Charter International
Esittelyvideo YouTubessa
Opettajan opas

Uusimmat artikkelit