Blogi

Educa-messujen kävijät lupasivat kantaa globaalia vastuuta

Teksti: Sanna Rekola

Globaalikasvatus herätti keskustelua Helsingin messukeskuksessa järjestetyillä opetusalan Educa-messuilla. Yhteensä 262 messukävijää lupasi toimia paremman maailman puolesta ja tuoda esille globaalin vastuun näkökulmia omassa työssään.

Opettajat ja kasvattajat intoutuivat tekemään lupauksia globaalin vastuun edistämiseksi Educa-messuilla 29.-30.1.2010. Kepan messupisteellä kävijät saivat laittaa lupauksensa merkiksi sydäntarran suureen maailmankarttaan. Sydämiä kertyi karttaan messujen aikana yhteensä 262.
Sydämiä kertyi erityisesti Haitin kohdalle. Myös Suomi sai osakseen paikallisen sydänvyöryn. Monet olivat sitä mieltä, että Suomessa jos missä maailmanlaajuisen vastuun kysymyksiä pitäisi nostaa entistä aktiivisemmin esille.
Opettajat kokivat globaalin vastuun näkökulmat tärkeiksi ja moni kertoi niiden olevan jo arkipäivää omassa opetuksessaan. Eräs käsityön opettaja kertoi, että tunneilla käytetään paljon kierrätysmateriaaleja ja muodikkaat ”tuunausblogit” kiinnostavat nuoria. Samalla tunneilla pohditaan, mistä puuvilla on peräisin ja miten tekstiilituotantoon liittyviin epäkohtiin voidaan vaikuttaa. Globaalin vastuun näkökulmat sopivat oppiaineeseen kuin oppiaineeseen.
Useilla opettajilla oli kummilapsia, joiden elämää he luokassa seurasivat oppilaidensa kanssa. Kartalla sydämet hakeutuivat kummilasten kotimaiden kohdalle. Koulussa kummilapsesta keskustelemisen koettiin lisäävän suomalaislasten ymmärrystä siitä, että lasten toiveet eri puolilla maailmaa ovat pitkälti samoja, vaikka olosuhteissa onkin eroja. Tunneilla pohdittiin sitä, mihin oma toiminta vaikuttaa ja mitä me suomalaiset voimme tehdä maailman lasten hyväksi.
Järjestöjen vinkit globaalien asioiden käsittelyyn olivat monille opettajille tervetulleita. Järjestöt löytyivät messuilta jo perinteeksi muodostuneelta yhteiseltä messuosastolta, Kansalaisvaikuttamisen torilta.
Educa-messut järjestetään vuosittain. Tänä vuonna tapahtumassa vieraili kahden päivän aikana 11 500 opetus- ja kasvatusalan ammattilaista. Mukana oli 229 näytteilleasettajaa.

Lisätietoja:

Kansalaisvaikuttamisen torista: Sanna Rekolalta sanna.rekola@kepa.fi, 09 584 23 271
Educa-messuista

 

Uusimmat artikkelit