Blogi

Etvon kautta Etelän vapaaehtoinen Suomeen

Teksti: Sanna Rekola

Kepan jäsenjärjestöt voivat hakea Etelän vapaaehtoisohjelman Etvon kautta vapaaehtoista Suomeen Etelän kumppanijärjestöstään. Hakemus tehdään yhdessä Etelän järjestön kanssa.

Etvon tavoitteena on edistää Etelän ja Pohjoisen järjestöjen yhteistyötä, vastavuoroista oppimista ja vahvistaa järjestöjen kumppanuutta. Kepan jäsenjärjestön yhdessä Etelän kumppanijärjestönsä kanssa on jätettävä hakemus, jossa määritellään järjestöjen tavoitteet vapaaehtoisjaksolle. Järjestöjen tulee tehdä hakemuksensa englanniksi tai espanjaksi.

Vuoden 2009 haussa valitaan hakemusten perusteella yksi vapaaehtoinen 1–3 kuukaudeksi tekemään yhteistyötä Kepan jäsenjärjestön kanssa Suomessa. Yhdessä tehtävä työ voi olla esimerkiksi suunnittelua, arvioimista tai koulutusta.

Hakemuksessa on hyvä tarkkaan suunnitella vapaaehtoisen työtehtävät vapaaehtoisjaksolle ja vapaaehtoisjakson pituus. Järjestöjen kannattaa miettiä, kuinka pitkä vapaaehtoisjakso on molempien kannalta sopiva tavoitteiden saavuttamiseksi ja toisaalta mahdollista järjestää.

Työ perustuu vapaaehtoisuuteen, eikä Kepa maksa vapaaehtoiselle palkkaa. Vapaaehtoinen ei myöskään ole työsuhteessa Kepaan eikä vastaanottavaan kumppanijärjestöön vapaaehtoisjakson aikana.

Kepa maksaa Etelän vapaaehtoisen matkat, perhemajoituksen tai muun vastaanottavan järjestön kanssa sovittavan ja järjestön järjestämän edullisen majoituksen sekä vakuutuksen ja Suomen päivärahan (35 euroa/päivä).

Vuoden 2009 hakuaika päättyy perjantaina 27.2.2009. Hakemusten on oltava Kepassa klo 16.30 mennessä. Englannin- tai espanjankielisen hakulomakkeen ja hakuohjeet voi pyytää Etvosta: etvo@kepa.fi.

Lisätietoja: Etvo-koordinaattori Laura Lager, puh. (09) 584 23 250, laura.lager@kepa.fi

Uusimmat artikkelit