Blogi

Euroopan parlamentilta tuki kehityskasvatukselle

Euroopan parlamentti hyväksyi heinäkuun alussa kannanoton kehityskasvatuksen ja aktiivisen maailmankansalaisuuden puolesta. Parlamentti kehottaa jäsenvaltioita kehittämään ja vahvistaman kehityskasvatusstrategioitaan.

Teksti: Sanna Rekola

Euroopan parlamentti hyväksyi heinäkuun alussa kannanoton kehityskasvatuksen ja aktiivisen maailmankansalaisuuden puolesta. Parlamentti kehottaa jäsenvaltioita kehittämään ja vahvistaman kehityskasvatusstrategioitaan.

Euroopan parlamentin kannanotto on merkittävä askel globaali- / kehityskasvatuksen edistämiseksi EU:ssa. Useilta mailta kehityskasvatuksen strategiat puuttuvat kokonaan. Ne, joilla strategia on, ovat toimeenpanneet sitä vaihtelevasti. Parlamentti kannustaa myös komissiota ja neuvostoa luomaan strategian kehityskasvatukselle ja -viestinnälle.

Eurooppalaiset järjestöt lobbasivat kannanottoa vahvasti. Taustalla vaikutti eurooppalaisten kehitysyhteistyöjärjestöjen yhteenliittymä CONCORD jäsenjärjestöineen kehityskasvatusta tukeva DEEEP -hanke.

Suomessa kehityskasvatusta on linjattu vuonna 2007 opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisemassa Kansainvälisyyskasvatus 2010 -ohjelmassa. Ohjelman arvioinnissa vuonna 2011 todettiin, ettei ohjelmaa ole Suomessa täysipainoisesti pantu täytäntöön ja suositeltiin ohjelman päivittämistä ja kansallisen koordinaatioryhmän perustamista.

Lue lisää:

Kannanotto (pdf) Euroopan parlamentin verkkosivulla

Kehys ry: Euroopan parlamentti otti kantaa kehityskasvatuksen puolesta

Minedu.fi: Kansainvälisyyskasvatus 2012 -ohjelma, Kansainvälisyyskasvatus 2010 -ohjelman arviointiraportti

Uusimmat artikkelit