Blogi

Globaali kansalaisuus puhuttaa Johannesburgissa Civil Society Weekin tapahtumissa

Johannesburgissa on alkamassa kansalaisjärjestöjen suurajot, kansainvälinen Civil Society Week. Viikko kokoaa yhteen globaaleja ja paikallisia verkostoja pohtimaan sitä, mitä on tämän päivän globaali kansalaisyhteiskunta ja mihin sen tulisi tulevaisuudessa pyrkiä. Paikalle odotetaan yli kolmeasataa vaikuttajaa ja aktivistia kansalaisjärjestöistä ympäri maailman. Järjestelyissä on mukana kansalaisyhteiskunnan toimintaedellytyksiä maailmanlaajuisesti tarkkaileva, Johannesburgissa päämajaansa pitävä Civicus, köyhyyden vastainen GCAP-kampanja sekä EU-rahoitteinen globaalikasvatuksen suurhanke DEEEP4.

Teksti: Minna Mannert

Johannesburgissa on alkamassa kansalaisjärjestöjen suurajot, kansainvälinen Civil Society Week. Viikko kokoaa yhteen globaaleja ja paikallisia verkostoja pohtimaan sitä, mitä on tämän päivän globaali kansalaisyhteiskunta ja mihin sen tulisi tulevaisuudessa pyrkiä. Paikalle odotetaan yli kolmeasataa vaikuttajaa ja aktivistia kansalaisjärjestöistä ympäri maailman. Järjestelyissä on mukana kansalaisyhteiskunnan toimintaedellytyksiä maailmanlaajuisesti tarkkaileva, Johannesburgissa päämajaansa pitävä Civicus, köyhyyden vastainen GCAP-kampanja sekä EU-rahoitteinen globaalikasvatuksen suurhanke DEEEP4.

Euroopan laajuinen globaalikasvatuksen työryhmä DARE-forum pohtii sunnuntaina omassa kokouksessaan muun muassa omaa kantaansa ajankohtaiseen EU:n globaalikasvatuksen rahoituslinjaan ja valmistuu loppuviikon globaaleihin tapahtumiin.

Eri yhteenliittymien vuosikokousten lisäksi odotettavissa on temaattisia konferensseja, kuten ”Building a Global Citizens movement”. Mukaan on valittu hakemusten perusteilla kirjava ja erilaisia ajatusmaailmoita edustava kansainvälinen joukko osallistujia kansalaisyhteiskunnan ruohonjuuritasolta kattojärjestöihin. Konferenssi käynnistää Johannesburgin deklaraatio-nimisen asiakirjan työstön. Deklaraation on tarkoitus käynnistää kaksivuotinen prosessi, ja sen työsto alkoi jo ennen kokousta crowdsourcing-työkalun avulla hankkeen verkkosivuilla.

Miksi uusi konferenssi, ja miksi jälleen uusi deklaraatio, pohtii järjestelyissä mukana ollut DEEEP-hankkeen vaikuttamistyön vastaava Maarten Coertjens ennen kokousta kirjoittamassaan blogissa. 10 vuotta sosiaalifoorumeita ja muita kansainvälisiä konferensseja on takana, ja edelleen pohdimme, miksei kansalaisyhteiskunnalla ole enemmän vaikuttavuutta maailmassa? Olemmeko todella organisaatioina oppineet toinen toisiltamme? 

Nyt käsillä olevassa prosessissa huomio kiinnitetään oppimiseen. Aktivistit ovat aina myös oppijoita ja poliitikot kasvattajia. Olisimme voineet ottaa konferenssin pohjaksi vaikkapa Maailman sosiaalifoorumin peruskirjan, Earth Charterin tai muun laajasti tunnustetun globaalin oikeudenmukaisuuden mietinnön. On kuitenkin osallistujien oman oppimisen kannalta tärkeää, että luomme tämän asiakirjan nyt itse, niin että jokainen saa osallistua. 

Ajattelen itse niin, että yhteinen työskentely avaa varmasti uusia tärkeitä näköaloja jokaisen osallistujan mieleen. Vaikka lopputulos onkin tärkeä, en olisi ollenkaan pettynyt, vaikka siinä ei sinänsä keksittäisi mitään uutta, vaan pohdittaisiin aiempaa syvemmin vaikkapa sitä, miten globalisaation uhkista kärsivät voivat yhdistää voimavaransa uusilla tavoilla. 

Edessä on mielenkiintoinen globaalin osallistumisen ja demokraattisen keskustelun kokeilu.

Allekirjoittaneella on viikon aikana kolme erilaista roolia: DARE-forumin jäsenenä odotan saavani lisää tietoa siitä, kuinka suomalaiset järjestöt voisivat osallistua ja hyödyntää DEEEP4-hankkeen toimintoja, kuten erilaisia koulutuksia ja tutkimuksia tulevien parin vuoden aikana. Civicuksen vuosikokoukseen menen kuulolle, sillä Kepa kuuluu Civicuksen jäsenistöön. Building a Global Citizens Movement-konferenssissa olen yksi harvoista Euroopan osallistujista globaalin osallistujajoukon keskellä ja odotan tuttavuuksia uusiin kansalaisaktiiveihin eri puolilta maailmaa.

DARE-foorum kokoaa yhteen globaalikasvatuksen ja kampanjoinnin asiantuntijoita ympäri Euroopan ja toimii eurooppalaisen kehitysyhteistyötä tekevien järjestöjen katto-organisaatio CONCORDin alaisuudessa. Suomea edustaa vapusta 2013 alkaen foorumissa Kepan järjestökoordinaattori Minna Mannert. DARE-forum ohjaa myös EU-rahoitteista laajaa DEEEP4-hanketta. DEEEP-hankkeet ja DARE-foorum ovat viimeisen kymmenen vuoden aikana tehneet merkittävää työtä globaalikasvatuksen toimintaedellytysten vahvistamiseksi EU-tasolla ja kansallisesti.

Uusimmat artikkelit