Blogi

Globaalikasvatus esillä uudessa kehityspoliittisessa ohjelmassa

Teksti: Sanna Rekola

Suomen uusi kehityspoliittinen toimenpideohjelma hyväksyttiin 16.2.2012. Ohjelma antaa globaalikasvatukselle ja järjestöjen toiminnalle vahvan tuen.

Valtioneuvosto hyväksyi viime viikolla Suomen kehityspoliittisen toimenpideohjelman. Ohjelma uudistaa Suomen kehityspolitiikkaa ja -yhteistyötä niin, että se vastaa muuttuneen maailman ja tulevaisuuden tarpeisiin sekä auttaa maita irti apuriippuvuudesta.
Ohjelmassa luvataan myös, että ulkoministeriö jatkaa suomalaisten kansalaisjärjestöjen kehitysviestinnän ja globaalikasvatustoiminnan tukemista. Järjestöjen toiminta globaalikasvatuksessa nähdään tärkeäksi, sillä se tuo suomalaiseen yhteiskuntaan sekä viestiä globaaleista kehityshaasteista että saavutettavia keinoja itse toimia ja osallistua.
Ohjelman mukaan globaalin vastuuntunnon vahvistuminen edellyttää pitkäjänteistä työtä, joka nostaa tiedon rinnalle taidot, arvot ja asenteet. Globaalivastuuta on sitoutuminen ihmisoikeuksiin ja demokraattiseen päätöksentekoon sekä tahto osallistua ja toimia globaalin kehityksen hyväksi esimerkiksi kuluttajina. Yhteiskuntien monikulttuurisuuden lisääntyessä kulttuurikysymysten parempi ymmärrys ja huomioonottaminen nähdään yhä tärkeämpinä.
Globaalin kehityksen kysymykset nähdään tärkeänä osana myös yleissivistävää opetusta, jonka kehittämisessä ulkoministeriö lupaa tehdä yhteistyötä opetusviranomaisten kanssa.
Toimenpideohjema sekä UM:n tiedote löytyvät ministeriön verkkosivulta.

Uusimmat artikkelit