Blogi

Globaalikasvatusta oppikirjoihin!

Perusopetuksen valtakunnallinen opetussuunnitelmauudistus on saatu lähes valmiiksi, ja uudet opetussuunnitelmat tulevat käyttöön syksyllä 2016. Samalla myös oppikirjoja uudistetaan. Nyt on aika vaikuttaa oppikirjakustantajiin – globaalikasvatusteemojen tulee näkyä myös uusissa oppikirjoissa!

Teksti: Anna Latva-Pukkila

Perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteiden uudistamista aktiivisesti seuranneiden globaalikasvatusjärjestöjen pitkäjänteinen työ kantoi hedelmää: uudistetun OPS:in punaisena lankana kulkee ajatus aktiivisesta ja vastuullisesta maailmankansalaisuudesta, johon koulu oppilaita valmistaa. Teema nousee keskeisesti esille kaikelle opetukselle asetetussa arvopohjassa ja oppiaineiden sisällöissä.

Globaalikasvatusjärjestöt ovat aktivoituneet nyt myös oppikirjavaikuttamisen saralla, ja haluavat omalta osaltaan tukea kouluja opetussuunnitelman arvoperustan ja tavoitteiden toteutumista oppikirjoissa. Vaikuttamistyö on tärkeää, sillä käytännössä opetus tukeutuu usein vahvasti siihen, mitä oppikirjassa on esitetty.

Järjestöillä on asiantuntemusta useista eri globaalikasvatuksen teemoista, jota oppikirjojen tekijät voivat hyödyntää. Järjestöt voivat tarjota kirjojen tekijöille uusia näkökulmia globaaleihin kysymyksiin, osallistavia opetusmenetelmiä sekä konkreettisia esimerkkejä ja tietoa opetussuunnitelman arvopohjan välittämisestä käytäntöön. Mitä muuta? Miten vaikuttamista tulisi tehdä?

Tervetuloa mukaan globaalikasvatusverkoston oppikirjavaikuttamisen seuraavaan suunnittelutapaamiseen, joka järjestetään torstaina 15. tammikuuta klo 14-16 Kepassa. Ilmoittaudu mukaan tiistaihin 13.1.2015 mennessä osoitteeseen globaalikasvatus@kepa.fi.

Lisätietoja:

Järjestöjen OPS-vaikuttaminen: www.globaalikasvatus.fi/verkosto/edunvalvonta
Järjestökoordinaattori Sanna Rekola +358 50 317 6697 | sanna.rekola@kepa.fi

Uusimmat artikkelit