Blogi

Haku auki kulttuurialan yhteistyöhankkeisiin kehitysmaissa

Teksti: Sanna Rekola

Ulkoasiainministeriö myöntää tukea kehitysyhteistyömaissa toteutettaviin kulttuurihankkeisiin. Haun seuraava määräaika on 28.2.2011.

Kulttuuriyhteistyöhankkeiden toteuttajina voivat toimia kulttuurivaikuttajat, kansalaisjärjestöt, paikalliset tai kansalliset kulttuurielimet tai oppilaitokset niin kohdemaassa kuin Suomessa.
Hankkeilla tulee edistää kehitysmaiden ja Suomen kulttuurialan toimijoiden yhteistyötä. Tuki kohdennetaan pääasiassa Suomen kehitysyhteistyön pääkumppanimaihin sekä muihin Suomen kehitysyhteistyön kannalta tärkeisiin maihin.
Kulttuuriyhteistyöhankkeiden tulee noudattaa Suomen kehityspoliittista ohjelmaa ja niitä suunnitellaan yhteistyössä paikallisten kumppaneiden kanssa. Suositeltavia toimintamuotoja ovat työpajat ja muut kokemusten tasa-arvoiseen vaihtoon tähtäävät hankkeet.
Lisätietoja ja hakuohjeet:

Global.finland.fi
Formin.fi
Kulttuuriyhteistyön tuki mahdollistaa monenlaista toimintaa (Globaalikasvatus.fi 17.11.2010)

 

Uusimmat artikkelit