Blogi

Hallitus päätti perusopetuksen tuntijaosta

Hallitus päätti kesäkuun lopussa perusopetuksen tuntijaon uudistamisesta. Globaalikasvatuksen näkökulmasta merkittävää udistuksessa on, että historian ja yhteiskuntaopin tuntimäärää lisätään.

Teksti: Sanna Rekola

Hallitus päätti kesäkuun lopussa perusopetuksen tuntijaon uudistamisesta. Globaalikasvatuksen näkökulmasta merkittävää udistuksessa on, että historian ja yhteiskuntaopin tuntimäärää lisätään.

Historian ja yhteiskuntaopin opetusta varhennetaan ja lisätään kahdella vuosiviikkotunnilla. Nykyistä nuoremmat oppilaat saavat uuden tuntijaon tultua voimaan opetusta yhteiskunnallisen vaikuttamisen periaatteista ja osallistumaan ja vaikuttamaan oppimisesta muun muassa draamaan keinoin sekä nykyistä syvemmin myös taloustiedon opetusta.

Uudistuksella vastataan suomalaisten nuorten heikkoon kiinnostukseen yhteiskunnallisiin asioihin, tarpeeseen vahvistaa yhteiskunnallista ja arvokasvatusta sekä käytännön taloustiedossa ilmenneisiin puutteisiin.

Kansainvälistymistä tuetaan monipuolistamalla kieliohjelmia ja tukemalla kielten opetuksen valinnaisuutta.

Valtioneuvoston tuntijakoa koskevan päätöksen jälkeen opetushallitus laatii opetussuunnitelman perusteeet, joissa päätetään opetuksen tavoitteista ja keskeisistä sisällöistä.

Asetuksen mukaiset opetussuunnitelman otetaan käyttöön kaikkien perusopetuksen vuosiluokkien osalta 1.8.2016 lukien.

Lisätietoa

Minedu.fi: Hallitus päätti perusopetuksen tuntijaosta

Uusimmat artikkelit