Kuvituskuva.
Kuva: An aerial view of a multi ethnic group of children learn about going green and color in environmentally friendly concepts surrounding a drawing of Earth.
Blogi

Hyvää lapsen oikeuksien päivää!

Tänään Suomessa nostettiin ensimäistä kertaa liput salkoon lapsen oikeuksien päivän kunniaksi. Tänä vuonna lapsen oikeuksien viikon teemana on jokaisen lapsen ja nuoren oikeus tulevaisuuteen. Lapsen oikeuksien toteutuminen rakentaa pohjan hyvälle tulevaisuudelle, toiveikkuudelle ja tulevaisuususkolle, kirjoittaa Fingon globaalikasvatuksen asiantuntija Anna Kivimäki-Pelluz.

Teksti: Anna Kivimäki-Pelluz Kuva: iStock / FatCamera

Hyvää lapsen oikeuksien päivää! Tänään Suomessa nostettiin ensimäistä kertaa liput salkoon lapsen oikeuksien päivän kunniaksi. Tänä vuonna lapsen oikeuksien viikon teemana on jokaisen lapsen ja nuoren oikeus tulevaisuuteen. Lapsen oikeuksien toteutuminen rakentaa pohjan hyvälle tulevaisuudelle, toiveikkuudelle ja tulevaisuususkolle. Uskoa tulevaisuuteen rakentavat esimerkiksi turvallinen kasvuympäristö, riittävä toimeentulo ja mahdollisuus oppia ja kouluttautua. Ennen kaikkea tulevaisuususkoa vahvistaa kuitenkin kokemus kuulluksi tulemisesta sekä siitä, että voi vaikuttaa – niin omassa elämässä kuin laajemmin yhteiskunnassa.

Nuorten huoli tulevaisuudesta on kasvanut koronapandemian ja ilmastonmuutoksen kiihtymisen vuoksi. Samalla myös toivottomuuden ja riittämättömyyden tunteet ovat monilla huolestuttavasti lisääntyneet. Ongelmien ja pelkojen mitätöinti ei auta, vaan niiden käsittelylle on annettava tilaa ja työkaluja. On erityisen tärkeää kuulla nuorten huoli, olla rehellisiä sen aiheellisuudesta sekä auttaa ymmärtämään globaalien ongelmien taustalla vaikuttavia syy-seuraussuhteita ja keinoja, joilla itse voi vaikuttaa.

Tulevaisuususko on erityisen tärkeää siksi, että se vie meitä eteenpäin elämässä. Sen avulla voimme myös kuvitella vaihtoehtoisia tulevaisuuksia ja toimia aktiivisesti toivotun tulevaisuuden rakentamiseksi. Historia on täynnä vaikuttavia esimerkkejä siitä, miten yhden ihmisen tai ihmistyhmän utopia paremmasta tulevaisuudesta on muuttunut todeksi rohkeiden tekojen ja sitkeän ihmisoikeuksien ja ympäristön puolustamisen seurauksena.

Meillä on kasvattajina ja aikuisina velvollisuus luoda lapsille ja nuorille toivoa ja uskoa tulevaisuuteen. Voimme vahvistaa sitä tuomalla esiin positiivisia esimerkkejä muutoksesta, kannustamalla olemaan oma itsensä ja uskomaan omiin kykyihin. Mutta mikä tärkeintä, meidän on myös itse toimittava esimerkkinä ja kiinnitettävä huomiota siihen, minkälaista tulevaisuutta me rakennamme lapsille ja nuorille.

Uusimmat artikkelit