Blogi

Järjestöt kannustavat uutta opetusministeriä globaalin vastuun asialle

Teksti: Sanna Rekola

Uudeksi opetusministeriksi on nimitetty Jukka Gustafsson (SDP). Järjestöt tervehtivät uutta ministeriä lukutaitoa edistävällä eettisellä lahjalla ja kannustavat häntä aktiiviseen globaalikasvatusta edistävään politiikkaan.

Kepa toimitti tuorelle opetusministerille heti nimityksen jälkeen 22.6. järjestöjen yhteisen tervehdyksen, jossa häntä muistutettiin globaalikasvatuksen tärkeydestä.
Globaalien riippuvuussuhteiden maailmassa vastuullinen toiminta ja maailmanlaajuisen oikeudenmukaisuuden edistäminen ovat suomalaistenkin hyvinvoinnin edellytyksiä. Globaalikasvatus lisää ihmisten tietoisuutta maailmanlaajuisista kysymyksistä ja kehittää kykyä toimia aktiivisina maailmankansalaisina. Opetus- ja kulttuuriministeriöllä on keskeinen rooli globaalikasvatuksen tukemisessa.
Erityisesti ministeriltä toivotaan tukea aiemmin tänä vuonna julkaistun Kansainvälisyyskasvatus 2010 -ohjelman arvioinnin suosituksille. Järjestöjen näkemyksen mukaan ohjelmalle tulee laatia päivitetty toimeenpanosuunnitelma ja sen toteuttamisen ja seurannan koordinointiin poikkihallinnollinen, eri toimijatahoista koostuva ryhmä.
Lisätietoja:

Tervehdys ministerille
OKM: Kansainvälisyyskasvatus 2010 -ohjelman arviointi

Uusimmat artikkelit