Blogi

Järjestöt vaativat: globaalikasvatus opetussuunnitelmiin

Teksti: Sanna Rekola

Järjestöjen mielestä globaalikasvatuksen saaminen läpileikkaavaksi teemaksi uusiin opetussuunnitelmiin on erittäin tärkeätä. Yhteisistä näkemyksistä ja vaikutusmahdollisuuksista keskusteltiin perjantaina 18.2.2011 Kepassa järjestetyssä tilaisuudessa.

Salissa vallitsee suuri yksimielisyys: globaalin vastuun näkökulman tulee nousta uudessa opetussuunnitelmassa selkeästi esille teemana, joka koskettaa kaikkia oppiaineita. Järjestöt ovat kokoontuneet pohtimaan näkemyksiään siitä, miten globaalin vastuun kysymysten tulisi näkyä opetussuunnitelmissa ja miten ne saadaan opetussuunnitelmauudistuksessa agendalle.
Onneksi myös opetushallituksessa tehdään työtä asian eteen. Opetusneuvos Liisa Jääskeläinen on kutsuttu tilaisuuteen kertomaan opetussuunnitelmauudistuksesta sekä opetushallituksen ja ulkoasiainministeriön yhteisestä Maailmankansalaisena Suomessa -hankkeesta, joka antaa toivoa siitä, että globaalikasvatusta yritetään tosissaan saada agendalle myös viranomaisten toimesta.
”Hankkeen tarkoituksena on perusopetuksen koota opetussuunnitelmauudistuksen tueksi esitys maailmankansalaisen kompetensseiksi, sekä täten edelleen tukea globaalin kehityksen teemojen sisällyttämistä perusopetukseen. Pitkän aikavälin tavoitteena on myötävaikuttaa siihen, että maailmankansalaisen osaaminen vankentuu osana peruskoulujen ja myöhemmin myös lukioiden työtä,” esittelee Jääskeläinen.
Vuoden mittainen hanke aloitettiin loppuvuodesta 2010 ja se on tarkoitus saattaa loppuun marraskuun loppuun mennessä. Varsinainen opetussuunnitelmien perusteiden laadintatyö käynnistyy opetushallituksessa, kun valtioneuvosto päättää perusopetuksen arvopohjasta ja tuntijaosta.
Järjestöille Maailmankansalaisena Suomessa -hanke tarjoaa mahdollisen vaikuttamiskanavan. Tärkeätä on kuitenkin seurata myös opetussuunnitelmaprosessin etenemistä ja tuoda järjestöjen näkemykset esille myös muilla tavoin. Tällainen voisi olla esimerkiksi järjestöjen yhteinen kannanotto uudelle, keväällä valittavalle opetusministerille globaalikasvatuksn merkityksestä opetussuunnitelmissa.
Keskusteluissa nousi vahvasti esille myös se, että yhtä tärkeätä kuin saada globaalikasvatus osaksi opetussuunnitelmia, on tarjota opettajille tukea ja resursseja sen toteuttamiseen. Aiheen tulisi nousta esille opettajankoulutuksessa ja opettajien täydennyskoulutuksessa.
Keskustelua opetussuunnitelmista jatketaan kevään aikana. Kepa kutsuu järjestöt koolle viimeistään siinä vaiheessa, kun uusi opetusministeri on valittu.
Lisätietoa:

Järjestökoordinaattori Sanna Rekola 09 584 23 271, sanna.rekola@kepa.fi
Opetusneuvos Liisa Jääskeläisen presentaatio: Maailmankansalaisena Suomessa (pdf)
Maailmankansalaisena Suomessa -hanke

Uusimmat artikkelit