Blogi

Kasvaminen globaaliin vastuuseen

Teksti: Anna-Maija Sorjanen

Opetusministeriö järjesti 26. marraskuuta Kasvaminen globaaliin vastuuseen -seminaarin Haaga-Helia ammattikorkeakoulussa. Seminaari liittyi OPM:n keväällä 2007 käynnistämään Kasvaminen maailmanlaajuiseen vastuuseen -projektiin, jonka tavoitteena on lisätä globaalikasvatuksen laatua ja vaikuttavuutta.

Seminaariin avauspuheenvuoroissa korostettiin sitä, että koululla ja kodilla ei ole enää ”yksinoikeutta” kasvatukseen, vaan vastuu on levinnyt myös uusille oppimisen areenoille. Anita Lehtonen opetusministeriöstä piti tärkeänä sitä, että nuorille tarjotaan mahdollisuuksia jo koulussa vaikuttaa, jotta he oppivat ”vaikuttamisen mallin”. Lehtonen puhui myös siitä, että nuoret vaikuttavat entistä enemmän kansalaisjärjestöjen kautta.

Alustajiksi seminaariin oli kutsuttu eri alojen edustajia, mm. yritysmaailmasta ja kansalaisjärjestöistä. Ympäristötoimittajat ry:n puheenjohtaja, tietokirjailija Kari Rissa puhui toimittajan vastuusta, kuinka toimittaja on toisaalta asianosaisen toisaalta kasvattajan roolissa globaaleissa kysymyksissä. Rissa myös harmitteli sitä, että täysin ympäristöasioihin keskittyviä toimittajia on hyvin vähän. Ympäristöasiat tulisi ottaa huomioon läpileikkaavasti yhteiskunnallisissa kysymyksissä.

Leif Fagernäs Elinkeinoelämän liitosta puhui yritysten globaalista vastuusta. Hänen mukaansa kannattava ja kilpailukykyinen yritys voi parhaiten huolehtia ympäristövastuustaan.Vastuullisen yritystoiminnan tulisi lähteä lähteä yrityksestä itsestään.

Suomen UNIFEMin puheenjohtaja Helena Ranta painotti sitä, että kansainväliset kriisit ja jopa kansanmurhat on estettävissä, jos tahtoa niiden havaitsemiseen ja niihin puuttumiseen löytyy. Ranta puhui myös kansalaisjärjestöjen roolista äänitorvina ja vapaaehtoisuuden muotojen muutoksesta.

Seminaarin päätteeksi käytiin keskustelua alustuksista ja varsinkin nuorten ja lasten osallistamisesta. Vähemmälle huomiolle seminaarissa jäi aikuisten kansainvälisyyskasvatus.

Seminaarissa julkaistiin myös teos ”Kasvaminen globaaliin vastuuseen – yhteiskunnan toimijoiden puheenvuoroja”.

Uusimmat artikkelit