Blogi

Kasvaminen maailmanlaajuiseen vastuuseen -projekti päättyi

Teksti: Sanna Rekola

Opetusministeriön Kasvaminen maailmanlaajuiseen vastuuseen eli globaalivastuuprojekti on päättynyt. Projektin loppuraportti on luettavissa OPM:n verkkosivulla.

Projektin vuosina 2007-2009 tuottamissa julkaisuissa avattiin globaalikasvatuksen määritelmiä ja merkityksiä kansallisessa ja kansainvälisessä politiikkakehyksessä sekä esitettiin näkemyksiä globaalikasvatuksen nykytilanteesta ja kehittämistarpeista.
Projektin julkaisuja täydentää ohjausryhmän loppuraportti, joka tuottaa näkökohtia otettavaksi huomioon opetusministeriön hallinnonalan strategisessa ohjauksessa. Loppuraportti kohdistuu projektin aikana identifioituihin globaalivastuun edistämisen toiminnallisiin ongelmakohtiin.
Ohjausryhmän ehdotus opetusministeriön toimintapoliittisiksi kehittämislinjauksiksi globaalin vastuun edistämiseksi koskevat

opetusministeriön keskeisiä ohjausasiakirjoja
opetusministeriön sisäistä koulutus- ja nuorisopoliittista yhteistyötä
globaalivastuuta ja kestävää kehitystä korkeakoulujen sekä muiden oppilaitosten ja oppimisyhteisöjen toiminnassa
kansalaisjärjestöjen ohjausta ja resursointia
globaalikasvatuksen kansainvälistä seuranta-arviointia ja Kansainvälisyys 2010 -ohjelman arviointia vuonna 2010 jatkotoimenpiteineen

Globaalivastuuprojektin tarkastelunäkökulma on koko yhteiskunta, keskeinen toiminto elinikäinen oppiminen ja keskeinen toimija kansalainen. Globaalikasvatuksen tehtävänä on edistää maailmaa koskevan tietoisuuden kehittymistä sekä ihmisten kasvua toimimaan vastuullisina, osallistuvina ja kriittisinä kansalaisina ja maailmankansalaisina. Globaalikasvatuksen päämäärä on kaikkien kansalaisten globaali vastuu hyvästä elämästä ja kestävästä tulevaisuudesta.
Lisätietoja:

Projektin loppuraportti OPM:n verkkosivulla
Projektin julkaisuja OPM:n verkkosivulla

Uusimmat artikkelit