Blogi

Keksi vastuuviikolle iskevä slogan ja voita iPod Nano

Teksti: Sanna Rekola

Vastuuviikko on Suomen kaikkien kirkkojen yhteinen kansainvälisen diakonian kampanja, jossa kirkot toimivat oikeudenmukaisemman maailman puolesta. Keksi Vastuuviikolle lentävä slogan uskonnonvapaudesta ja voita iPod Nano.

Vuonna 2011 Vastuuviikkoa vietetään jo 34:ttä kertaa. Tänä vuonna teemavuoden aiheena on uskonnonvapaus.
Uskonnonvapaus tarkoittaa oikeutta ajatuksenvapauteen, omantunnonvapauteen ja uskonnon valitsemisen ja vapautta uskoa tai olla uskomatta. Se sisältää oikeuden vaihtaa uskontoa tai uskonnollista vakaumusta sekä oikeuden uskonnon harjoittamiseen yksin tai yhdessä ryhmän kanssa.
Uskonnonharjoittaminen voi olla julkista tai yksityistä ja se tarkoittaa uskonnonharjoittamista opetuksen, hartauksien, jumalanpalvelusten tai pyhien toimitusten ja uskonnollisten tapojen ja kulttuurien kautta.
Uskonnonvapaus sisältyy myös YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmalliseen julistukseen. Julistuksen muakan ”Jokaisella ihmisellä on ajatuksen, omantunnon ja uskonnon vapaus; tämä oikeus sisältää vapauden uskonnon tai vakaumuksen vaihtamiseen sekä uskonnon tai vakaumuksen julistamiseen yksin tai yhdessä toisten kanssa, sekä julkisesti että yksityisesti, opettamalla sekä harjoittamalla hartautta ja uskonnollisia menoja.”
Kilpailuun voi osallistua toimittamalla ehdotuksensa 17.2. mennessä Vastuuviikon verkkosivulle.

Uusimmat artikkelit