Kuvituskuva. Ideoita globaalikasvatukseen.
Blogi

Koulu kestävämmäksi: Opettaja, näillä viidellä vinkillä muutat toimintakulttuuria!

Kestävään kehitykseen liittyy paljon toiveita ja ennakkoluuloja myös koulumaailmassa. Opettajat kamppailevat usein kiireisen työyhteisön, vastahakoisten oppilaiden ja omien resurssien vähyyden kierteessä, jolloin hyvätkin suunnitelmat voivat kaatua käytännön toiminnan tai ajan puutteeseen. Kokosimme viisi vinkkiä, joiden avulla yksittäisenkin opettajan on helppo lähteä muuttamaan koulumaailmaa reilusti.

Teksti: Elina Tiensuu Kuva: Mika Niskanen

1. Aloita pienestä, mutta ajattele suuresti 

Muutoksen juurruttaminen omaan oppilaitokseen voi tuntua vaikealta monimutkaisessa maailmassa. Kannattaa siis aloittaa pienistä asioista, jotka on helppo toteuttaa: Mahdollista kierrätys tai innosta kulkemaan koulumatkat pyöräillen tai kävellen, pohdi ruokahävikin vähentämistä henkilökunnan kesken, tarjoa tietoa pikamuodin maailmanlaajuisista haittavaikutuksista, sitouta eri oppiaineiden opettajat käsittelemään kestävän kehityksen teemoja oppitunneilla ja usko siihen, että pienikin teko muuttaa maailmaa.
  
Ajan kuluessa uudet käytännöt juurtuvat osaksi laajempaa toimintaa. Tärkeintä on sitoutumiseen rohkaiseminen ja muutoksen leviämisen mahdollistaminen. Tekojen kautta muutoksesta tulee pysyvää ja arjesta kestävää.    

2. Ymmärrä kestävän kehityksen monet eri tasot  

Kestävä kehitys ei ole vain kierrätystä tai joukkoliikenteen valitsemista oman auton sijaan. Kun kestävän kehityksen käytännön perusteet on hyväksytty osaksi koulun toiminta-arkea, voit alkaa pohtia syy-seuraus-suhteita laajemmin. Kierrätys on ympäristöteko, mutta se on myös osa siisteyden ja siten hyvinvoinnin lisäämistä. Kierrätys liittyy lisäksi hyvään koulutukseen, tasavertaisten tietojen tarjoamiseen oppilaille sekä vastuulliseen kuluttamiseen. Ja moneen muuhun kestävän kehityksen osa-alueeseen!   
  
Kun helposti korjattavat asiat on muutettu kestäviksi, voit alkaa viemään muutosajatuksia laajemmalle tasolle ja ymmärtämään oman toiminnan suurempaa, maailmanlaajuistakin vaikutusvaltaa. Samalla pääset pohtimaan sitä, mitä omat arvosi todella tarkoittavat käytännössä, eli miten mahdollistat oman arvomaailmasi viemisen käytännön toiminnaksi.  

3. Sitouta oppilaitoksesi henkilöstö mukaan toimintaan 

Pohdi, miksi haluat tehdä muutoksia. Kun oma arvomaailmasi on selkeä ja tiedostat motiivisi, voit alkaa perustelemaan muutoksia myös muille. On helpompi sitouttaa muu henkilökunta ja oppilaat osaksi toimintaa, kun he tietävät, miksi jotain kannattaa tehdä ja mitä hyötyä siitä on. Rohkaise siis koko oppilaitosta suorittamaan kestävään kehitykseen liittyviä tekoja tavoilla, jotka ovat heille itsellensä merkityksellistä.    
  
Mieti, mikä on paras keino sitouttaa haluamasi ryhmä muutoksen tekemiseen. Kun pienet teot ovat juurtuneet osaksi oppilaitoksen vallitsevaa toimintakulttuuria, on helppo lähteä ajattelemaan laajemmin. Aloittakaa yhteisestä ideaseinästä tai palautelaatikosta, jonne kerätään erilaisia ehdotuksia. Käsitelkää muutosvalmiutta yhteisenä projektina ja hankkikaa tarvittavia lisätietoja. Henkilöstön aktivoimisen lisäksi rohkaiskaa oppilaita ottamaan kantaa ja etsimään tietoa heille tärkeistä asioita. Muutos on mahdollista, jos sen aikaansaaminen tuntuu merkitykselliseltä.  

4. Havaitse yhteyksiä ja vuorovaikutuksia   

Kestävän kehityksen moniin eri tasoihin tutustuminen vaatii kärsivällisyyttä. Kannattaa kuitenkin muistaa, että luotte koulussa pohjaa kokonaisvaltaiselle kestävyyden toimintakulttuurille, eli pienet asiat ovat aina osa suurempaa kokonaisuutta. Esimerkiksi ekologiseen kestävyyteen pyrkiminen koulussa vahvistaa yhteisön sosiaalista kestävyyttä. Tuloksena oppilaitokseen syntyy kestävyyden kulttuuri, jonka arvot, päämäärät ja vaikutukset heijastuvat ulkomaailmaan asti.  
  
Oppilaiden ja opettajien tietoisuus kestävästä kehityksestä tukee kestävän tulevaisuuden, esimerkiksi kestävän talouden, kohtuullisuuden ja vastuullisuuden rakentumista. Älä siis aliarvioi yksittäisten tekojen tai tempausten vaikutusta: ne voivat olla osa kokonaisvaltaista muutosta, eli kestävän toimintakulttuurin ja ajattelutavan rakentumista.  

5. Usko muutoksen mahdollisuuteen

Yhdessä suunnittelu ja tekeminen auttaa ideoimaan kestäviä muutoksia aina vain pidemmälle. Saarnaamisen sijaan kannattaa siis keskittyä innostavan ilmapiirin luomiseen ja mahdollisuuksien esittelemiseen, jotta mahdollisimman moni innostuu kestävistä ratkaisuista. Koko henkilöstön sitoutuminen poistaa eriarvoisuutta eri luokkien väliltä ja tukee oppilaiden kasvua aktiivisiksi kansalaisiksi tasapuolisesti. Älä lannistu muun henkilökunnan vastaanhangoittelusta tai oppilaiden kiinnostuksen puutteesta, vaan luota siihen, että aktiivinen kannanotto kestävän kehityksen puolesta todella saa aikaan kokonaisvaltaista uudistusta.   
  
Jos kestävän kehityksen muutosagenttina toimiminen tuntuu toisinaan raskaalta, muista voimasi opettajana. Oppilailla on yhdenvertainen oikeus oppia lisää monimutkaisesta maailmasta ja omista mahdollisuuksistaan vaikuttaa sen tulevaisuuteen. Opettajilla taas on aito mahdollisuus vaikuttaa. Kun luotat omiin arvoihisi sekä osaamiseesi ja toimit niiden mukaisesti, yllättävän moni kestävän kehityksen osa-alue juurtuu osaksi toimintaa kuin itsestään. 

Uusimmat artikkelit