Blogi

Kuulumisia Slovenian KVK-konferenssista

Teksti: Anisa Doty

Paljon puhetta ja tekemisen meininkiä Slovenian KVK-konferensissa

Osallistuin Kepan edustajana Ljubljanassa 9.-10.6.2008 järjestettyyn KVK-konferenssiin (European Conference on Intercultural Dialogue in Development Education). Tapahtuma oli pullollaan laveaa puhetta, mutta tihkui myös innostunutta asennetta ja tekemisen meininkiä. Konferenssissa työstettiin noin 230 osallistujan voimin suosituksia tavoista implementoida ’European Consensus on Development’ -paperin sitoumuksia KVK:n osalta sekä erityisesti meneillään olevan eurooppalaisen kulttuurienvälisen teemavuoden viitekehyksessä.

Konferenssin (sekä laajemmin eurooppalaisen kehitys-/ kansainvälisyyskasvatuskonsensus -prosessin) taustalla vaikuttaa ajatus eurooppalaisten vastuusta sekä moraalisesta ja materiaalisesta kapasiteetista ja mahdollisuudesta vastata maailmaa tällä hetkellä kohtaaviin haasteisiin (lisääntyvä globaali eriarvoisuus, vallan epätasainen jakaantuminen, ilmastonmuutos, rasismin ja sosiaalisen ekskluusion ilmentymät jne…). Euroopassa tehtävä globaali- ja kehityskasvatus nähdään keskeisenä keinona lisätä eurooppalaisten kansalaisten tietoisuutta ja yhteisvastuun tunnetta näistä asioista sekä kannustaa toimintaan yhteisen paremman maailman puolesta.

Konferenssin pääviestinä oli korostaa poliittisen sitoutumisen tarvetta jo tehtyihin julkilausumiin (kuten eurooppalainen kehityskonsensus -paperi) sekä kehitys- ja globaalikasvatukseen liittyvien politiikkalinjausten vahvistaminen EU:n ja sen jäsenmaiden tasoilla. Jälkimmäinen pointti viittaa European Consensus on Development: The contribution of Development Education and Awareness Raising (2007) -paperiin ja sen toimeenpanoon.

Konferenssi tuotti viiden työryhmän työskentelyn tuloksena joukon suosituksia ja sitoumuksia liittyen KVK-kumppanuuksiin ja yhteistyöhön kansallisilla tasoilla; European DE Consensus -prosessin jatkoseurantaan; eteläulottuvuuden vahvistamiseen Euroopassa tehtävään KVK-työhön; tutkimuksen käyttöön KVK:n kehittämisessä; sekä KVK:n ja kulttuurien välisen dialogin linkittämiseen.

Tilaisuus oli osa Concordin Development Education Forumin EU-puheenjohtajuuksiin liittyvää toimintamallia. Pääjärjestäjänä oli SLOGA, eli ”Slovenian Kehys” (Slovene NGDO platform). Tilaisuus toteutettiin yhteistyössä Concordin, European DE Consensus Steering Groupin, Slovenian ulkoministeriön sekä Euroopan komission kanssa. Seuraava vastaava konferenssi järjestettäneen Tsekin pj-kaudella noin vuoden päästä. (Tätä edellinen tilaisuus oli Kehys ry:n järjestämä konferenssi vuonna 2006 Helsingissä)

Lue lisää:

Englanninkielinen tiivistelmä konferenssista
Kehys ry:n järjestöuutinen konferenssista

 

Uusimmat artikkelit