Blogi

KVK 2010 -ohjelman arviointiraportin luonnos julkaistu

Teksti: Sanna Rekola

Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) Kansainvälisyyskasvatus 2010 -ohjelma on arvioitu. Arvioinnista järjestetään avoin purkuseminaari perjantaina 4.3.2011. Järjestöt voivat toimittaa kommenttejaan raporttiluonnokseen Kepalle perjantaihin 18.2. asti.

Kansainvälisyyskasvatus 2010 -ohjelmassa luotiin tavoitteita kansainvälisyyskasvatuksen tulevaisuudelle Suomessa. Ohjelman laaja-alaiset tavoitteet koskivat yhteiskunnan eri sektoreita koulutus- ja kulttuuritoimesta kansalaisjärjestöjen toimintaan ja yritysyhteistyöhön.
Ministeriön toimeksiannosta ohjelman arvioinut professori emerita Rauni Räsänen on tarkastellut muun muassa ministeriön hallinnonalan toimijoiden mahdollisuuksia ohjelman tehokkaaseen toimeenpanoon, kansalaisjärjestöjen toimintaa ja toimintamahdollisuuksia sekä eri hallinnonalojen keskinäistä työnjakoa ohjelman toimenpiteiden toteuttamisessa.
Luonnos on luettavissa ministeriön verkkosivulla. Järjestöt voivat lähettää kommenttejaan luonnoksen Kepalle osoitteeseen globaalikasvatus@kepa.fi perjantaihin 18.2. asti.
OKM järjestää ohjelman arvioinnista purkuseminaarin 4.3.2011 klo 12:30-17 (Opetus- ja kulttuuriministeriö, Jukola-sali, Meritullinkatu 1). Seminaarissa käydään läpi arvioinnin päätuloksia ja kuullaan yhteiskunnan eri toimijoiden puheenvuoroja aiheeseen liittyen.
Seminaarissa kuullaan myös toisen Suomen globaalikasvatusta vuonna 2010 arvioineen evaluaation tuloksista. Eurooppalainen valtiollisten toimijoiden välinen yhteistyöverkosto Global Education Network Europe GENE teetti Suomen globaalikasvatuksen tilasta seuranta-arvion osana vertaiarvioidensa sarjaa.
Varsinainen arvio, jossa muun muassa suositeltiin kansallisen tavoiteohjelman laatimista, laadittiin vuonna 2004.
Ilmoittautumiset purkuseminaariin 28.2. mennessä: http://www.webropol.com/P.aspx?id=520917&cid=61686381
Lisätietoja:

Kansainvälisyyskasvatus 2010 -ohjelma
Tietoa purkuseminaarista 4.3.2011 ja linkki arviointiraportin luonnokseen
Global Education Network Europe GENE
Global Education in Finland National Report (2004)
 

Uusimmat artikkelit