Blogi

Kysely: globaalikasvatusverkosto on järjestöille hyödyllinen yhteistyön alusta

Globaalikasvatusverkostoa tarvitaan tukemaan järjestöjen välistä yhteistyötä ja vertaisoppimista. Tärkeätä on myös yhteistyö globaalikasvatuksen edistämiseksi Suomessa, ilmenee globaalikasvatusverkostolle keväällä 2017 teetetystä kyselystä.

Teksti: Sanna Rekola

Globaalikasvatusverkostoon kuuluu moninainen joukko toimijoita, jotka haluavat edistää globaalia oikeudenmukaisuutta ja kestävää tulevaisuutta kasvatuksen ja viestinnän keinoin.

Verkostolle keväällä 2017 teetettyyn kyselyyn vastanneista yli 80% oli täysin tai jokseenkin samaa mieltä siitä, että verkosto on tarpeellinen ja hyödyttää omaa järjestöä. Vastaajat pitivät globaalikasvatusverkoston tärkeimpinä tehtävinä järjestöjen välisen yhteistyön tukemista ja vertaisoppimisen tukemista. Tärkeitä olivat myös vaikuttaminen viranomaisiin ja poliittisiin linjauksiin sekä tiedon ja tuen tarjoaminen opetus- ja kasvatustyön ammattilaisille.

Verkostolla nähtiin olevan merkittävä rooli järjestöjen globaalikasvatustyön tunnetuksi tekemisessä. Yli 80 prosenttia vastanneista piti Globaalikasvatus.fi:tä tärkeänä globaalikasvatuksen teemoja, toimijoita ja vinkkejä kokoavana sivustona. Sivuston uudistustyö on parhaillaan käynnissä ja loppuvuodesta tarjolla onkin uusi ja entistä ehompi sivusto!

Merkittävä osa vastaajista piti tärkeänä myös sitä, että verkostossa globaalikasvatus nähtäisiin elinikäisenä oppimisena. Useimmat verkoston jäsenet – ja kyselyyn vastanneet – toimivat formaalin koulutuksen parissa, mutta esille on noussut muissakin yhteyksissä toive, että globaalikasvatusverkosto kohdistaisi viestejään jatkossakin laajemmin kaikille kasvatuksen ja koulutuksen parissa toimiville tahoille.

Kyselyssä verkoston toivottiin enenevissä määrin tukevan järjestöjen välistä yhteistyötä, esimerkiksi yhteishankkeita ja erilaisia kokeiluja. Tukea kaivattiin myös järjestöjen rahoitustilanteen vahvistamiseen ja kansainvälisten tuulien tuomiseen järjestöjen työhön. Näihinkin on tarkoitus panostaa jatkossa!

Kyselyyn vastasi määräajassa 31 toimijaa. Verkostoon kuului toukokuun alussa 2017 yhteensä 107 toimijaa. Vaikka vastausprosentti jäikin hieman alle kolmannekseen, tarjoaa kysely tärkeätä tietoa verkoston tulevaisuuden suunnitteluun osana Kepan ohjelmatyötä.

Lue kooste (pdf) kyselyn vastauksista
Lisätietoja antaa globaalikasvatuksen asiantuntija Sanna Rekola, sanna.rekola@kepa.fi, 050 317 6697

 

Uusimmat artikkelit