Blogi

LANUKE:sta oma versio nuorille vaikuttamisen tueksi

Teksti: Sanna Rekola

Valtioneuvoston lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma linjaa, miten lasten ja nuorten elinoloja tulisi kehittää  Suomessa hallitusohjelmakauden aikana.
Konkretisoidakseen ohjelmatekstissä esiin nostettuja velvoitteita on valtion nuorisoasiain neuvottelukunta Nuora julkaissut Sinulla on oikeus – vaadi sen toteuttamista! eli mihin lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012-2015 velvoitta -oppaan. Julkaisun näkökulmana on erityisesti nuorten toiminta ja asema paikallistasolla heidän omissa lähiympäristöissään, kuten kunnissa, kouluissa ja harrastuksissa.
Euroopan neuvosto antoi vuonna 2010 toteuttamassaan YK:n lasten oikeuksien sopimuksen 12 artiklan toteutumista koskevassa maa-arvioinnissaan Suomelle suosituksen kehittää lapsi- ja nuorisoystävällistä tiedotusta. ”Sinulla on oikeus – vaadi sen toteuttamista!” on Nuoran vastaus tähän tiedotuksen kehittämistarpeeseen.
Nuorten oikeuksien kristallisoinnin ohella ”Sinulla on oikeus – vaadi sen toteuttamista!” on opas paitsi oikeuksien valvontaan, myös siihen, kuinka voi vaikuttaa oikeuksien toteutumiseen. Oppaassa on annettu vinkkejä siitä, kuinka jokainen nuori voi vaikuttaa omassa elinympäristössään.
Sinulla on oikeus – vaadi sen toteuttamista! eli mihin lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012-2015 velvoittaa -julkaisu ladattavissa kokonaisuudessaan opetus- ja kulttuuriministeriön verkkosivulla.
Oppaasta julkaistaan ruotsinkielinen versio myöhemmin kevään 2012 aikana.
Lisätietoja
Antti Lindtman
Puheenjohtaja
09 432 3089
antti.lindtman@eduskunta.fi
tai
Jenni Similä
Suunnittelija
040 176 8090
jenni.simila@minedu.fi

Uusimmat artikkelit