Blogi

Luovu liikakiloistasi Nepalin lasten hyväksi

Teksti: Sanna Rekola

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL on käynnistänyt kampanjan, joka haastaa suomalaiset karistamaan liikakiloja globaalin yhteisvastuun puolesta. THL ostaa suomalaisten pudottaman painon 15 euron kilohintaan ja lahjoittaa varat Nepalin opettajankoulutuksen hyväksi.

Kampanjan taustahenkilö on sitoutunut lunastamaan laihdutuskiloja enintään kymmenellä miljoonalla eurolla vuoden 2010 aikana. Suomi on pitkään tukenut Nepalin opetussektoria ja esimerkiksi tyttöjen koulutukseen osallistuminen on lisääntynyt merkittävästi viime vuosien aikana. Ongelmana on kuitenkin ollut opetushenkilökunnan puute. Läskillä lukutaitoa -kampanjalla pyritäänkin parantamaan ongelman ydintä ja kouluttamaan lisää opettajia.
Laihdutukseen voi osallistua kuka tahansa suomalainen. Suomen evankelisluterilaisia seurakuntia on valjastettu kampanjan punnitusten toimeenpanijoiksi. Läskinsä myyjiä kehotetaankin menemään 7.2.2010 seurakunnan osoittamaan paikkaan punnittavaksi. Seurakunta kirjaa osallistujan tiedot. Toukokuussa 2010 ”myyjät” kutsutaan uudelleen punnitukseen ja kadonneiden kilojen hinta lisätään kampanjan pottiin.
THL tiedottaa tammikuun aikana kampanjan etenemisestä.
Lisätietoja kampanjasta:

THL:n tiedote
YLE:n uutinen aiheesta
Uutinen aiheesta ulkoministeriön sivulla
Liity kampanjan Facebook-ryhmään

Uusimmat artikkelit