Henkilö viittaa.
Blogi

Miten kasvattaa yhdenvertaisiksi ihmisiksi?

Globaali maailma ei ole jossain muualla. Se on täällä ja me olemme osa sitä. Myös koulu toimii tässä maailmassa ja sen tavoite on valmistaa oppilaita aktiivisiksi, globaalissa ympäristössä pärjääviksi kansalaisiksi, jotka pystyvät tunnistamaan valta-asetelmia, normeja, ennakkoluuloja ja ymmärtävät yhdenvertaisuuden merkityksen.

Teksti: Globaalikasvatus tutuksi

Koulujen henkilöstön, oppilaiden ja näiden perheiden moninaisuus on asia, jota ei enää nykyaikaisessa kasvatuksessa ja opetuksessa voi ohittaa.
Koulu maailmaa muuttamaan -hankkeeseen rakentamamme Moninaisuus ja yhdenvertaisuus -koulutuskokonaisuus nostaa esille teemoja, jotka ovat koulumaailmassa läsnä jokapäiväisessä arjessa.

Koulutuskokonaisuudessa moninaisuutta lähestytään kokonaisvaltaisesti, omat ennakkoluulot, normit ja valta-asetelmat tunnistaen. Pyrkimyksenä on yhdenvertaisuus, ei suvaitsevaisuus.

Miksi näin? Seuraavat esimerkit tuovat esiin niitä tavallisimpia väittämiä ja omia vastauksiamme niihin.

***

”Ei meidän koulussa ole näitä…”

Onneksi ajat ovat muuttumassa. ”Näillä” on voitu viitata maahan muuttaneisiin, seksuaali- tai sukupuolivähemmistöihin, uskonnottomiin, muslimeihin, pakolaisiin, katolilaisiin, tummaihoisiin, tai oikeastaan mihin vaan ”erilaiseen”.

Olemme kaikki ainutlaatuisia yksilöitä, jotka moninaisine ominaisuuksineen ovat osa isompaa yhteisöä. Yhteiskunnassamme on kuitenkin vielä valtavasti normeja, jotka pyrkivät määrittävät kuka on ”erilainen” ja kuka ei. Näitä normeja on onneksi jo alettu tunnistaa ja kyseenalaistaa.

Normit eivät ole muuttumattomia, ja toisia ulossulkevia normeja voidaan purkaa. Miksi tummaihoinen ei voisi olla suomalainen? Miksi koulun paras jääkiekkoilija ei voisi olla homo? Miksi romani ei voisi olla koulun rehtori?

***

”Kyllä meillä ollaan suvaitsevaisia ihan kaikkia kohtaan!”

Onneksi myöskin tätä väittämää kuulee yhä harvemmin. Mietitäänpä suvaitsevaisuutta. Ketkä yhteiskunnassamme ovat siinä asemassa, että voivat suvaita? Entä keitä suvaitaan? Jos kasvatustavoitteena on suvaitsevaisuus, sisältää se aina toiseuttavan valta-asetelman, jota halutaan ylläpitää.

Uuden perusopetuksen opetussuunnitelman tavoitteista on onneksi poistettu vanha tehtävä kasvattaa oppilaista suvaitsevaisia. Opetussuunnitelmassakin yhdenvertaisuuden käsite ja tavoite on syrjäyttänyt suvaitsevaisuuden.  Yhdenvertaisuus on tavoite, joka ei mahdollista valta-asetelmia tai vahvista normeja, jotka sulkevat joitain ulos.

***

”Ei minulla ole ennakkoluuloja!”

Tämäkään väite ei kuulu globaaliin maailmaan. On hienoa, jos löytyy jostain niin poikkeuksellinen henkilö, ettei hänellä ole ennakkoluuloja. Todennäköisesti kuitenkin kaikilla ihmisillä on jonkinasteisia ennakkoluuloja, sillä paikkaamme niillä tiedon puutetta toisista ihmisistä tai ryhmistä ihmisiä.

Ennakkoluulo on määritelmän mukaan käsitys kohteesta ennen kuin kohteeseen on perehdytty. Se voi usein olla ristiriidassa todellisuuden kanssa. Ennakkoluulojen kieltämisen sijaan hedelmällisempi toimintatapa on pyrkimys niiden tunnistamiseen ja purkamiseen. Näin annamme itsellemme mahdollisuuden päästä lähemmäksi todellisuutta.

***

Tukea teeman käsittelyyn saa Moninaisuus ja yhdenvertaisuus -koulutuskokonaisuudesta. Se sisältää yhteisen johdannon moninaisuuden maailmaan sekä työpajan, jossa syvennytään yhteen seuraavista teemoista: ennakkoluulot ja stereotypiat, normitietoisuus ja sukupuolitietoinen kasvatus, rasismi ja siihen puuttuminen sekä katsomuksellinen moninaisuus ja dialogi.

Osana kokonaisuutta on mahdollista toteuttaa myös useampi työpaja. Työpajoissa teemaan tutustutaan toiminnallisin menetelmin niin, että opettajat saavat niistä työkaluja oman opetus- ja kasvatustyönsä arkeen.

Lisää tietoa koulutuskokonaisuudesta ja koulutuksista saa Koulu maailmaa muuttamaan -hankkeen Koulutustarjonta -sivulta.

Marita Karvinen

Kirjoittaja on koulutukseltaan sosiaaliantropologi (VTT) ja hän toimii Setassa ja sen Transtukipisteessä koulutussuunnittelijana. Kirjoittajan asiantuntijuuteen kuuluvat yhdenvertaisuus- ja tasa-arvokysymykset, ihmisoikeudet sekä normitietoisuus erityisesti sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuuden näkökulmista.

***

Kirjoitus on osa Globaalikasvatus tutuksi -blogisarjaa, jossa globaalikasvatuksen asiantuntijat järjestöistä ja tutkimuskentältä, opettajat ja kehityspolitiikan ammattilaiset kirjoittavat globaalikasvatuksesta.

Vinkkejä ja materiaalia teeman käsittelyyn opetuksessa

Rasisminvastaisia materiaaleja

SPR:n Miksi vastustan rasismia -asennetyökalu koulujen käyttöön

SPR:n Rasismin vastaisen viikon oppimateriaalit:

alakouluille
yläkouluille
toiselle asteelle

Punaisen ristin Aamunavauksia

Muita materiaaleja ja vinkkejä Ei rasisimille -teeman käsittelyyn

Tilaa Rasismiin puuttumisen treenikehä -työpaja

Sukupuolten moninaisuus ja yhdenvertaisuus

Setan sivuille on tulossa marraskuun aikana opettajille suunnattu opas Sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuus – opitaan yhdessä!

Katsomuksellisen moninaisuuden käsittely kouluissa

Kulttuuri- ja uskontofoorumi FOKUS ry:n aineistoja katsomuksellisen moninaisuuden käsittelyyn:

Monikulttuurinen juhlakalenteri
Yhteisymmärrysviikon materiaaleja
Kulttuurifoorumin julkaisut

Suomen Lähetysseuran aineistopankista löytyy materiaaleja koulujen ja oppilaitosten oppitunneille, joissa käsitellään globaalin eriarvoisuuden teemoja.

Uusimmat artikkelit