Kuvassa oppimiseen liittyviä symbolikuvia.
Blogi

Muutosvoimainen globaalikasvatus edellyttää systeemistä ajattelua

Koulutuksella ja kasvatuksella voidaan luotsata maailmaa kohti kestävää tulevaisuutta, jos niistä otetaan tehot irti.

Teksti: Sanna Rekola Kuva: Pixabay

Globaalit kehityshaasteet ilmastonmuutoksesta merien muovipyörteisiin ja köyhtyvään luonnon monimuotoisuuteen ovat valtavia. Ihmisoikeuksien ja yhdenvertaisuuden toteutumiseen on vielä matkaa. Onko maailma matkalla kohti tuhoa vai voidaanko kurssia vielä kääntää?

Monessa kohdassa yritämme paikata vuotavaa venettä purukumilla, vaikka tarvittaisiin paljon järeämpiä korjaustoimia. Muovin siivoaminen merestä ei auta, jos tuotanto- ja kulutustapoihin ei kiinnitetä huomiota. Ilmastonmuutosta ei suitsita riittävästi kierrätyksellä tai vastuullisilla kulutusvalinnoilla. Purukumipaikkojen asettelu vääriin kohtiin vie huomion todellisilta korjaustarpeilta.

Kurssin kääntäminen edellyttää sukeltamista syvemmälle globaalien kehityshaasteiden juurisyihin. Mistä haasteet johtuvat? Mitä niiden perimmäisille syille voidaan tehdä ja miten? Juurisyiden tunnistaminen auttaa suuntaamaan tärkeät voimavarat oikeanlaiseen työhön.

Usein kehityshaasteiden taustalta löytyvät arvot, ideologiat ja erilaiset valtasuhteet. Toimintastrategioita valittaessa onkin syytä arvioida, millaista arvomaailmaa vahvistamme ja millaisia syvä- ja pitkäaikaisvaikutuksia toiminnallamme on.

Koulutuksella on valtavasti potentiaalia maailman luotsaamisessa kestävän kehityksen tielle. Sen avulla voidaan saada kokonaiset sukupolvet mukaan korjaustalkoisiin. Paine isoillekin korjausliikkeille alkaa olla valtava, jos koulutus evästää ihmiset vaatimaan päättäjiltä aidosti kestävämpiä ratkaisuja.

Koulutuksen kautta ihmisten kapasiteetti saadaan parhaassa tapauksessa valjastettua uuden systeemin rakentamiseen. Koulut ja oppilaitokset tuovat ihmiset yhteen ja voivat toimia muutoksen laboratorioina, joissa innovoidaan uusia tapoja toimia ja tehdään yhdessä kestävää tulevaisuutta.

Nykyinen perusopetuksen opetussuunnitelma on hyvä alku. Siinä tunnistetaan koulujen rooli kestävän tulevaisuuden rakentamisessa ja kannustetaan niitä globaalikasvatukseen. Muutosvoimainen globaalikasvatus kouluissa tutkii maailman ilmiöitä syvällisesti ja ohjaa oppijat aktiiviseen ongelmanratkaisijan rooliin.

Koulutuksen valjastaminen kestävän tulevaisuuden rakentamiseen ei tapahdu itsestään. Muutos edellyttää sitä, että alan toimijat päättäjistä opettajiin ja oppimateriaalien tuottajiin hahmottavat koulutuksen valtaisat mahdollisuudet ja vastuun maailman tulevaisuudesta.

Kirjoittaja osallistui Smart CSOs Labin Agora for the Great Transition -tapahtumaan maaliskuussa Pariisissa.

Uusimmat artikkelit