Blogi

OM:ltä pyydetään selvyyttä järjestöjen rahoitukseen

Teksti: Sanna Rekola

Kansalaisyhteiskuntapoliittisen neuvottelukunnan (KANE) ”Järjestöjen taloudelliset toimintaedellytykset” -työryhmä jätti oikeusministeriölle loppuraporttinsa viime viikolla. Raportissa toivotaan selvitystä rahoituksen pirstaleisuuden korjaamiseksi.

Valtionhallinnossa valmistellaan parhaillaan keskusteluasiakirjaa demokratiapolitiikan suuntaviivoista. Työtä koordinoi oikeusministeriön demokratiayksikkö. Asiakirja on määrä antaa valtioneuvostolle syksyllä 2009.

Kansalaisyhteiskuntapoliittinen neuvottelukunta (KANE) on oikeusministeriön asettama toimielin, jonka keskeisiin tehtäviin kuuluu kansalaisjärjestöjen toimintaedellytysten vahvistaminen ja siihen liittyen kansalaisjärjestöjen taloudellisten toimintaedellytysten parantaminen. KANE perustettiin oikeusministeriön yhteyteen toimikaudeksi 2007–2011.

Valtioneuvoston maaliskuussa 2007 tekemä periaatepäätös kansalaisjärjestöjen toimintaedellytysten edistämisestä velvoittaa turvamaan vapaaehtoistyöhön perustuvien järjestöjen toimintaedellytykset ja mahdollisuudet ei-taloudellisen toiminnan kehittämiseen.

Toimintaedellytykset ovat tärkeä aihe vapaaehtoisvoimin toimiville kehitysyhteistyö- ja kansainvälisyyskasvatusjärjestöille, joiden on usein vaikea löytää muuta kuin projektirahoitusta toiminnalleen.

Lue uutinen aiheesta Kepan extranetissä.

Lisätietoja myös jäsensihteeri Tuovi Toloselta (tuovi.tolonen@kepa.fi), joka edusti Kepaa Järjestöjen taloudelliset toimintaedellytykset -työryhmässä.

Uusimmat artikkelit