Planin työntekijät Educassa.
Blogi

Opettaja, hyödynnä kansalaisjärjestöjen tuki globaalikasvatuksessa

Kouluvuoden alun kynnyksellä on hyvä muistaa, että kansalaisjärjestöt tarjoavat monenlaista tukea koulujen globaalikasvatukseen.

Teksti: Sanna Rekola Kuva: Kepa

”Tällä viikolla aloittavat koulunsa vuonna 2011 syntyneet suomalaislapset – Heitä odottaa entistä monimutkaisempi maailma, sanoo tutkija” kirjoittaa elokuun alussa Helsingin Sanomat. Jutussa painotetaan koulujen roolia siinä, että kompleksinen maailma tulee lapselle ymmärrettäväksi ja että hän saa valmiuksia aktiivisena kansalaisena toimimiseen.

Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen tutkijan Laura Pourun mukaan tulevaisuudessa tarvitaan etenkin ongelmanratkaisutaitoja, kykyä ymmärtää monimutkaisia ilmiöitä, luovaa ajattelua ja empatiaa. Nämä kaikki asiat löytyvät opetussuunnitelmasta. Ne ovat myös globaalikasvatuksen ydintä, joihin liittyen kansalaisjärjestöt tarjoavat monipuolista tukea, esimerkiksi opetusmateriaaleja ja -menetelmiä.

Globaalikasvatuksen vinkkipankkiin on koottu satoja vinkkejä opetuksen tueksi. Hakukoneen avulla sopivat opetusmateriaalit ja -menetelmät löytyvät helposti.

Globaalikasvatus ei ole erillinen oppiaine, eikä sen kuulu ollakaan. Parhaimmillaan globaalikasvatus on kaiken opetuksen ja koulun arjen läpäisevä näkökulma. Globaalia toimijuutta opitaan monin eri tavoin.

Oppituntien, projektien ja teemapäivien lisäksi globaalikasvatus näkyy käytännön valintoina ja tekoina koulun arjessa. Energiankulutus, ruokahuolto, kierrätys sekä ihmisoikeuksien ja yhdenvertaisuuden toteutumisesta huolehtiminen käytännössä ovat esimerkkejä siitä, miten globaalikasvatus voidaan ottaa osaksi koulun toimintakulttuuria.

Koulumaailmaamuuttamaan.fi on jokaiselle opettajalle hyödyllinen opintokokonaisuus ja tietopaketti, joka tarjoaa tietoa globaalikasvatuksen ydinasioista ja niiden toimeenpanosta koulussa käytännön tasolla. Paketin ovat tuottaneet kansalaisjärjestöt osana keväällä päättynyttä täydennyskoulutushanketta, jonka tavoitteena oli tukea opettajien globaalikasvatusosaamista opetussuunnitelman mukaisesti.

Globaalikasvatuksen ujuttaminen koulutyön ytimeen voi vaatia alussa kekseliäisyyttä ja näkökulmanvaihtoa. Mieltä askarruttavien kysymysten kanssa ei tarvitse jäädä yksin. Täällä ollaan opet!

Uusimmat artikkelit