Blogi

Opetus- ja kulttuuriministeriön Kansalaisjärjestöstrategia julkaistu

Teksti: Sanna Rekola

Opetus- ja kulttuuriministeriö on julkaissut Kansalaisjärjestöstrategian, jonka tarkoituksena on luoda yhtenäisiä ja hyviä käytäntöjä ministeriön toimintaan kansalaisjärjestöjen toimintaedellytysten parantamiseksi ja ministeriön vuorovaikutuskäytäntöjen kehittämiseksi.

Valtioneuvoston 8.3.2007 tekemän kansalaisjärjestöjen toimintaedellytysten edistämistä koskevan periaatepäätöksen mukaan ministeriöiden hallinnonalojen strategioiden osaksi otetaan järjestöjen asema. Strategiat pidetään ajan tasalla yhteistoiminnassa järjestöjen kanssa.
Matti Vanhasen II hallituksen ohjelmaan on kirjattu kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan osalta, että aatteellisten ja yleishyödyllisten kansalaisjärjestöjen toimintaedellytyksiä kehitetään. Opetusministeriö asetti 28.5.2008 työryhmän laatimaan ensimmäisen kansalaisjärjestöstrategian opetusministeriön hallinnonalalle.
Kansalaisjärjestöstrategian tavoitteena on lisätä opetusministeriössä tehtävän valmistelun ja päätöksenteon avoimuutta, vahvistaa koulutusjärjestelmän merkitystä aktiiviseen kansalaisuuteen kasvamisessa ja parantaa kansalaisyhteiskuntaa koskevan tutkimuksen relevanssia sekä järjestöjen toimintaedellytysten kehittämiseksi että ministeriössä tehtävän päätöksenteon tueksi.
Hyvien käytäntöjen avulla voidaan kehittää järjestöjen toimintaedellytyksiä sekä parantaa ministeriön ja järjestöjen sekä ministeriön ja muiden sidosryhmien keskinäistä yhteistyötä. Myös erilaisten rekisteröimättömien yhteisöjen ja yksittäisten kansalaisten osallistumista opetusministeriön toimialalla parannetaan ottamalla käyttöön yhtenäiset kuulemiskäytännöt sekä luomalla uusia yhteydenpitotapoja.
Järjestöt saattoivat kommentoida strategian luonnosta prosessin aikana keskustelutilaisuuksissa sekä lähettämällä kirjallisia kommentteja.
Strategia löytyy ministeriön verkkosivulta.

Uusimmat artikkelit