Blogi

Opetussuunnitelmaluonnokset kommentoitavana

Uudistuvien perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden ensimmäiset luonnokset ovat kommentoitavana opetushallituksen verkkosivulla 5.12.2012 asti. Tekstiluonnokset ovat ensimmäistä kertaa jo valmisteluvaiheessa kaikkien halukkaiden kommentoitavissa.

Teksti: Sanna Rekola

Uudistuvien perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden ensimmäiset luonnokset ovat kommentoitavana opetushallituksen verkkosivulla 5.12.2012 asti. Tekstiluonnokset ovat ensimmäistä kertaa jo valmisteluvaiheessa kaikkien halukkaiden kommentoitavissa.

Luonnokset käsittelevät opetussuunnitelman perusteiden rakennetta, perusopetuksen perustana olevia arvoja ja oppimiskäsitystä, opetuksen tehtävää ja valtakunnallisia tavoitteita, toimintakulttuuria sekä oppimista edistäviä tekijöitä kuten oppimisympäristöä, työtapoja ja yhteistyötä. Oppiaineita koskeva uudistustyö käynnistyy tältä pohjalta tammikuussa 2013.

Kommentteja toivotaan laajasti eri tahoilta, kuten järjestöiltä, työelämän edustajilta, koulutuksen asiantuntijoilta ja vanhemmilta. Myös oppilailla on mahdollisuus ottaa kantaa vaikkapa siihen, miten kouluissa olisi hyvä toimia tai millaista osaamista he arvelevat tarvitsevansa tulevaisuudessa.
Opetuksen järjestäjiltä pyydetään palautetta luonnoksiin erillisellä kyselyllä.

Opetushallitus käynnisti valtioneuvoston asetuksen pohjalta opetussuunnitelman perusteiden valmistelun elokuussa 2012. Syksyn 2012 tavoitteeksi asetettiin perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden lähtökohtien ja yleisten linjausten valmistelu sekä niitä koskevan laajan palautteen saaminen. Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteiden valmistelu alkaa joulukuussa 2012.

Opetussuunnitelman perusteet ovat kansallinen normi, jonka pohjalta paikalliset opetussuunnitelmat laaditaan. Uudistettujen opetussuunnitelmien mukaiseen opetukseen siirrytään 1.8.2016 alkaen.

Opetussuunnitelman perusteiden uudistamisella pyritään luomaan hyvät edellytykset koulun opetus- ja kasvatustyölle, oppilaiden mielekkäälle oppimiselle ja siten myös kestävälle tulevaisuudelle ja hyvinvoinnille. Tavoitteena on vastata lasten ja nuorten kasvuympäristössä tapahtuneisiin muutoksiin ja koulua koskeviin tulevaisuuden haasteisiin.

Kommentointisivut ovat avoinna 5.12.2012 saakka.

Lisätietoa

Opetushallitus: Opetussuunnitelmaluonnokset yleisön kommentoitaviksi
Opetushallitus: OPS 2016

Uusimmat artikkelit