Blogi

Opetussuunnitelmien uudistaminen etenee monella rintamalla

Valtakunnallisten opetussuunnitelmien uudistaminen etenee – perus- ja esiopetuksen osalta opetushallituksessa ja lukio-opetuksen osalta opetus- ja kulttuuriministeriössä. Sidosryhmille luvataan mahdollisuutta vaikuttaa. Perusopetuksen opetussuunnitelmat keräsivät syksyn kommenttikierroksella yli 1100 kommenttia.

Teksti: Sanna Rekola

Valtakunnallisten opetussuunnitelmien uudistaminen etenee – perus- ja esiopetuksen osalta opetushallituksessa ja lukio-opetuksen osalta opetus- ja kulttuuriministeriössä. Sidosryhmille luvataan mahdollisuutta vaikuttaa. Perusopetuksen opetussuunnitelmat keräsivät syksyn kommenttikierroksella yli 1100 kommenttia.

Perus- ja esiopetuksen OPS-luonnokset työn alla

Perusopetuksen opetussuunnitelman uudistustyö etenee. Ehdotuksen laatimisesta vastaavat työryhmät ovat aloittaneet työnsä opetushallituksen siipien suojassa oppiainekohtaisen suunnittelun. Valmistelussa ne ottavat huomioon syksyn 2012 aikana valmistellut opetussuunnitelman perusteiden yleiset linjaukset ja niistä saadun runsaan palautteen.

Myös esiopetuksen opetussuunnitelman uudistaminen on alkanut. Luonnos uusiksi esiopetuksen opetussuunnitelman perusteiksi avataan kommentoitavaksi OPS2016 -verkkosivuilla syyskuun 9. päivänä 2013. Aikaa esiopetusta koskevan palautteen antamiseen on kolme viikkoa. Perusopetuksen OPS-luonnos avataan kommenteille suunnitelman mukaan syksyllä 2014.

Lukio-opetuksen tavoitteiden ja tuntijaon uudistaminen alkaa

Lukio-opetuksen valtakunnallisen opetussuunnitelman valmistelutyö on aloitettu opetus- ja kulttuuriministeriössä. Opetusministeri Jukka Gustafsson on asettanut työryhmän valmistelemaan esityksen valtioneuvoston asetukseksi lukiokoulutuksen yleisiksi valtakunnallisiksi tavoitteiksi ja lukiokoulutuksen tuntijaoksi.

OKM:n tiedotteessa todetaan, että yleissivistyksen vahvistamiseksi lukio-opinnoissa on tavoiteltava tietojen ja taitojen lisäksi tulevaisuuden oppimistaitoja. Lukio-opetuksen on myös lisättävä integroivaa ja kokonaisuuksien hallintaa vahvistavaa opetusta ja opiskelua kaikille yhteisinä opintoina. Tavoitteena on kehittää lukiokoulutukseen yhteisöllisempi ja osallistavampi toimintakulttuuri. Työryhmän on määrä kuulla asian valmistelussa eri sidosryhmiä.

Työryhmän esitys toimitetaan valtioneuvostolle päätettäväksi. Kun yleiset tavoitteet ja tuntijako on vahvistettu, päätetään lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteista siten, että asetuksen mukaiset opetussuunnitelmat voidaan ottaa käyttöön koko lukiokoulutuksen osalta 1.8.2016 lukien.

Kepa seuraa ja kutsuu järjestöjä vaikuttamaan

Kepa seuraa uudistustöiden etenemistä ja kutsuu järjestöt vielä kevään aikana keskustelemaan perusopetuksen ainekohtaisista tavoitteista ja esiopetuksesta. Millaisia tavoitteita me haluamme mukaan?

Tavoitteena on vaikuttaa yhdessä myös lukio-opetuksen yleisiin tavoitteisiin siten, että ne tukisivat oppilaiden kasvua aktiivisiksi maailmankansalaisiksi ja edistäisivät globaalia yhteisvastuuta sekä kestävää kehitystä.

Lisätietoja

Perus- ja esiopetuksen OPS-uudistus: OPS2016
Minedu.fi: Työryhmä ryhtyy uudistamaan lukiokoulutuksen tavoitteita ja tuntijakoa
Kepan järjestökoordinaattori Sanna Rekola globaalikasvatus@kepa.fi / 050 317 6697

Uusimmat artikkelit