Blogi

Osallistu eurooppalaiseen Globaalikasvatuksen viikkoon!

Teksti: Sanna Rekola

Euroopan neuvoston Etelä-Pohjoinen resurssikeskus North-South Centre kutsuu toimijat ympäri Eurooppaa osallistumaan Euroopan laajuiseen Globaalikasvatuksen viikkoon 14.-22. marraskuuta. Tämän vuoden teemana on ”Ruokaa kaikille”.

Globaalikasvatuksen viikon tavoitteena on aktivoida opettajia, oppilaita ja nuorisoryhmiä pohtimaan globaalin eriarvoistumisen ja epätasa-arvon syitä sekä sitä, miten niihin voidaan vaikuttaa.
Myös kansalaisjärjestöt voivat järjestää viikon aikana ohjelmaa. Esimerkiksi nuorille – tai vähän vanhemmillekin – suunnatut tapahtumat ja tempaukset, joissa nostetaan esille teemaan liittyviä kysymyksiä, sopivat erinomaisesti osaksi viikon ohjelmaa.
Eri alojen toimijoita kannustetaan myös yhteistyöhön: koulut, järjestöt ja viranomaistahot voivat kaikki yhdessä edistää kasvua globaaliin vastuuseen ja aktiiviseen kansalaisuuteen.
”Ruokaa kaikille”
Vuoden 2009 ”Ruokaa kaikille” -teema nousee YK:n vuosituhattavoitteista. Ilmastonmuutos, väestönkasvu, muuttoliike, finanssikriisi, biopolttoaineiden tuotanto ja monet muut tekijät ovat kaikki ajankohtaisia haasteita ruokaturvalle.
Ruoka on kuitenkin välttämättömyys, jota ilman emme voi elää. Miten voimme vaikuttaa siihen, että kaikilla maailman ihmisillä olisi riittävästi ravintoa?
Miten voit osallistua?
Kansainvälisyyskasvatuksen vinkkipankkiin on koottu monia menetelmä- ja materiaalivinkkejä, joiden avulla voi käsitellä ruokakysymyksiä eri näkökulmista. Teemaan liittyviä vinkkejä löytyy esimerkiksi hakusanoilla: ilmasto, ympäristö, globaalit kriisit tai vuosituhattavoitteet. Myös North-South Centre on listannut joukon toiminta- ja opetusvinkkejä omalle verkkosivulleen.
Voit myös halutessasi jakaa omat vinkkisi kansainvalisyyskasvatus.netin vinkkipankissa lähettämällä ne sähköpostitse osoitteeseen: info.kvk@kepa.fi.
Kun päätät osallistua Globaalikasvatuksen viikkon järjestämällä ohjelmaa, lähetä tieto tapahtumastasi osoitteeseen: info.kvk@kepa.fi. Onnistuneet kokemukset jakamalla voit innostaa muita eurooppalaisia ja suomalaisia toimijoita järjestämään ohjelmaa globaalin oikeudenmukaisuuden edistämiseksi.
Mikäli järjestämäsi tilaisuus/tapahtuma on julkinen, voidaan se samalla lisätä kansainvalisyyskasvatus.netin tapahtumakalenteriin.
Lisätietoja:

Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa, Sanna Rekola, info.kvk@kepa.fi, 09-584 23 271
North-South Centre, Global Education Week Coordinator, Miguel Silva, miguel.silva@coe.int
North-South Centre: Global Education Week
Kansainvälisyyskasvatuksen vinkkipankki

Uusimmat artikkelit