Blogi

Puoli vuosisataa ihmisoikeuksia

Tänään liputetaan Yhdistyneiden Kansakuntien päivän kunniaksi. Tänä vuonna YK:n päivänä juhlistetaan myös kahden merkittävän YK:n ihmisoikeussopimuksen 50-vuotispäivää.
Eduskunnan yhteydessä toimiva Ihmisoikeuskeskus järjesti tänään yhdessä ulkoministeriön ja Suomen YK-liiton kanssa eduskunnassa tilaisuuden ”Puoli vuosisataa ihmisoikeuksia”.

Teksti: Minna Mannert

Kansalais- ja poliittisia oikeuksia koskeva (KP-) yleissopimus, sekä taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskeva (TSS-) yleissopimus ovat merkittävällä tavalla vaikuttaneet suomalaiseen yhteiskuntaan, lainsäädäntöön ja päätöksentekoon. Ne myös muodostavat yhdessä yleismaailmallisen ihmisoikeusjulistuksen kanssa kansainvälisen ihmisoikeusnormiston perustan.

Vaikka ihmisoikeudet ovat melko hyvin tunnettuja, on niiden tunnustetuksi tulemisessa vielä paljon työtä tehtävänä. Ihmisoikeuksien historia on vielä varsin lyhyt. Jottei ihmisoikeuksien tie jäisi vain ohimeneväksi vaiheeksi ihmiskunnan historiassa, tarvitaan aktiivista kansalaistoimintaa niiden puolustamiseksi.

Ihmisoikeusliiton pääsihteeri Kaari Mattila kertoi tämänpäiväisessä tilaisuudessa havainneensa, että ihmisoikeuksien vähättely vaikuttaa salakavalasti hiipivän tärkeillekin foorumeille myös Suomessa. Tällaista kehityskulkua tulisi aktiivisesti vastustaa. Jo Suomen sotaisa historia muistuttaa meitä ihmisoikeuksien merkityksestä. Vaikka nyky-Suomi onkin monessa suhteessa kunnostautunut ihmisoikeuksien edistämisessä, on myös meillä edelleen täysin äänettömäksi jääviä ihmisryhmiä, jotka tarvitsevat puolustajia rinnalleen.

Myös tilaisuudessa puhunut professori Philip Alston, YK:n ihmisoikeuksien erityisraportoija, muistutti että aktiivista kansalaisyhteiskuntaa tarvitaan, jotta ihmisoikeudet etenisivät lakien ja asetusten tasolle kaikkialla maailmassa, ja että niiden seurantaan kiinnitettäisiin jatkuvaa huomiota. Ihmisoikeuksien tunnetuksi tekeminen eli ihmisoikeuskasvatus on itsessään kansalaisten oikeus.

Omia ihmisoikeustietoja ja -taitoja voi kehittää esimerkiksi järjestöjen ihmisoikeudet.net-verkkopalvelussa. YK:n päivän ympärillä vietetään myös (ainakin) kahta globaalin vastuun teemaviikkoa, Reilun kaupan viikkoa sekä kirkkojen kansainvälistä Vastuuviikkoa, jotka tarjoavat hyviä työkaluja tärkeiden globaalin oikeudenmukaisuuden teemojen esiin nostamiseksi.

Puoli vuosisataa ihmisoikeuksia-tilaisuuden puheenvuorot tulevat tällä viikolla nähtäväksi Eduskunnan verkkopalveluun.

Uusimmat artikkelit