Blogi

Sivusto sai uuden ilmeen

Teksti: Sanna Jäppinen

Uudistunut Kansainvälisyyskasvatus.net-sivusto avattiin 22. toukokuuta.

Sivustouudistuksen yhteydessä on nostettu entistä paremmin esille Kepan tarjoamia palveluja KVK-työtä tekeville järjestöille. Kepa keskittyy erityisesti KVK-koulutukseen ja järjestöjen edunvalvontaan eli vahvistamaan niiden toimintaedellytyksiä.

Uudistusta edeltäneessä käyttäjäkyselyssä vanha sivusto sai eniten risuja rakenteen sekavuudesta. Nyt avatussa sivustossa on kiinnitetty erityistä huomiota selkeyteen parantamalla navigoinnin loogisuutta ja tuomalla etusivulle ajankohtaisia nostoja. Toimivuutta kartoitettiin ennen sivuston julkaisemista useiden käyttäjien kanssa käytettävyystestauksilla.

Interaktiivisuuden lisääminen oli myös yksi käyttäjäkyselyssä selkeästi esille tullut toive. Siihen yritetään jatkossa panostaa entistä enemmän. Jo nyt käyttäjät pääsevät osallistumaan sivuston päivittämiseen lisäämällä omia tapahtumia tapahtumakalenteriin sekä kommentoimalla blogia. Blogissa on tarkoitus esitellä paitsi ajankohtaisia KVK-kysymyksiä myös järjestöjen toimintaa.

Sivuston kehittely jatkuu edelleen monella muullakin saralla. Lähitulevaisuuden haasteina ovat erityisesti vinkkipankin päivittäminen ajan tasalle ja täydentäminen sekä järjestörekisterin kehittäminen entistä toimivammaksi.

Pidämme myös mielessä useassa palautteessa esille nousseen toiveen, että tietoa muiden järjestöjen työstä olisi hyvä tuoda sivustolla esille esimerkiksi esittelemällä uusia materiaaleja ja niiden hyödyntämistä käytännössä.

Kysy lisätietoja tai anna palautetta sivustouudistuksesta osoitteessa sanna.jappinen@kepa.fi.

Uusimmat artikkelit