Kuvituskuva.
Blogi

Tämän kaiken me saimme yhdessä aikaan – kiitos vuodesta 2019!

Vuosi alkaa olla lopuillaan ja on hyvä hetki katsoa taaksepäin: mitä me järjestöt yhdessä teimme globaalikasvatuksen saralla? Millaista muutosta saimme aikaan?

Teksti: Sanna Rekola

Kansalaisjärjestöt toimivat yhdessä globaalikasvatuksen ja aktiivisen maailmankansalaisuuden edistämiseksi Fingon verkostoissa, työryhmissä ja hankkeissa. Vuoteen 2019 on mahtunut monenlaista toimintaa. Kokosin blogiin yhteistyön h-hetkiä, joista me täällä Fingossa olemme iloinneet. Kiitos kaikille tahoille, joiden kanssa saimme yhdessä muuttaa maailmaa!   

Sadat opettajat oppivat uutta kestävästä kehityksestä

Jatkoimme yhteistyötä opettajankoulutuslaitosten kanssa. Uutena kumppanina yhteistyöhön mukaan lähti Jyväskylän yliopisto. Seminaareihin ja työpajoihin eri puolilla Suomea osallistui satoja opettajaksi opiskelevia. Koulutuksissa tarjosimme eväitä, miten opetussuunnitelmien mukaista globaalikasvatusta voi toteuttaa koulussa ja kerroimme millaista yhteistyötä järjestöjen kanssa voi tehdä. Lähes kaikki palautetta antaneet opiskelijat kertoivat oppineensa uutta ja suunnittelivat hyödyntävänsä järjestöjen tukea opetuksessaan.

Opettajien täydennyskoulutusta tarjonneessa Transformer 2030 -hankkeessa järjestöt ja tutkijat kouluttivat vuoden 2019 aikana noin 150 opettajaa. Opetushallituksen rahoittaman täydennyskoulutuksen lisäksi Tampereen kaupunki osti ylimääräisen koulutuskokonaisuuden tarjotakseen opettajilleen täydennyskoulutusmahdollisuuden. Hankkeen hulppeaan päätösseminaariin Musiikkitalolla osallistui 100 opetus- ja kasvatusalan ammattilaista. Hankkeessa syvennyttiin kokonaisvaltaiseen kestävän kehityksen ajatteluun teoriassa ja käytännössä.

,

Maarit Pihkala Transformer 2030 -päätösseminaarissa.

Kuva:

Tuomas Tiainen

,

Yhteistyö tutkijoiden kanssa tiivistyi

Yhteistyö globaalikasvatustutkijoiden kanssa tiivistyi monin tavoin vuoden aikana. Suomeen perustettu globaalikasvatustutkijoiden verkosto GERIF käynnisteli toimintaansa ja toi yhteen tutkijoita ja toimijoita. Kehitystutkimuksen päivillä herättelimme keskustelua globaaleista kansalaistaidoista, ja niiden merkityksestä kestävän kehityksen aikaansaamiseksi. Vuoden aikana järjestimme myös kaksi tutkijatapaamista, joissa järjestöt pääsivät ammentamaan toimintaansa ajankohtaisista tutkimuksista Veli-Matti Värrin ja Karen Pashbyn johdatuksella.

Syksyllä järjestimme ohjelmaa Dare to Learn -tapahtumaan yhteistyössä Bridge 47 -verkoston kanssa. Keskusteluun transformatiivisesta oppimisesta kestävän tulevaisuuden rakentamisessa osallistui salin täydeltä väkeä. Tässäkin keskustelussa korostimme monialaisen yhteistyön tärkeyttä kutsumalla keskustelijoiksi tutkimuksen, yritysmaailman ja kansalaisjärjestökentän edustajia. Kestävän tulevaisuuden rakentaminen on yhteinen asiamme.

,

Dare to Learn -tilaisuuden keskusteluun osallistuivat juontaja Anni Valtosen (vas.) lisäksi kehittämisen asiantuntija Hannu Niemelä, tutkija Karen Pashby ja johtava asiantuntija Riikka Lehtinen.

Kuva:

Tuomas Tiainen

,

Globaalikasvatus kiinnosti tapahtumissa

Globaalikasvatusverkoston toimijat olivat esillä myös tapahtumissa. Toimijoiden yhteinen esilläolo Educassa ja Nuori2019-tapahtumassa vahvistivat näkyvyyttämme. Educassa yksin Fingon ständillä globaalikasvatusaiheiseen kyselyyn vastasi 1600 messukävijää. Lavaohjelmassa nostimme esille järjestöjen täydennyskoulutustarjontaa opettajille.

Nuori2019-tapahtumassa globaalikasvatusosaston legomielenosoitus oli tapahtuman hitti ja houkutteli myös mediaa paikalle – osallistujat saivat osallistua pienoismielenosoitukseen. Kohtaamisissa nuorisoalan ammattilaisten kanssa keskustelimme siitä, miten tukea nuorten aktiivista maailmankansalaisuutta ja miten järjestöt voivat tässä olla avuksi. Ilmastonmuutos ja nuorten ilmastoaktivismin tukeminen mietityttivät monia.

Mahdollisuuksien tori -verkostoon kuuluvat toimijat järjestivät eri puolilla Suomea yhteensä 19 toritapahtumaa, joissa nostettiin esille globaaleja kehityskysymyksiä, kestävän kehityksen teemoja ja kansalaistoiminnan mahdollisuuksia. Toreilla vieraili kymmeniätuhansia globaaliasioista kiinnostuneita kansalaisia.

,

Legoista tehty mielenosoitus Nuori2019-tapahtumassa.

Kuva:

Mika Niskanen

,

Globaalit kansalaistaidot saivat painoarvoa poliittisella agendalla

Vaikuttamistyöhön keskittyvä globaali kansalaiskasvatus -työryhmä edisti Agenda 2030:n tavoitteen 4.7 toimeenpanoa. Alkuvuodesta laadittiin vaikuttamisviestejä ja koottiin prosesseja, joissa halusimme olla mukana vaikuttamassa. Vuoden mittaan osallistuimme hallitusohjelmavaikuttamiseen, lukion opetussuunnitelman kommentointiin ja valtakunnallisen nuorisopolitiikan ohjelman uudistamiseen. Budjettineuvottelujen yhteydessä Fingo puolusti kehitysrahoitusta ja järjestöjen moninaisia mahdollisuuksia toimia globaalisti kestävän tulevaisuuden edistämiseksi.

Kansainvälisen vaikuttamisen saralla otettiin myös isoja edistysakseleita. Fingon luotsaama Bridge 47 -hanke nosti globaalin kansalaiskasvatuksen ja Agenda 2030 tavoitteen 4.7 merkitystä esille monissa tapahtumissa, kuten YK:n korkean tason kestävän kehityksen seurantakokouksen yhteydessä järjestetyssä sivutapahtumassa. Marraskuussa Suomessa järjestettiin kansainvälisiä toimijoita laajasti yhteen koonnut Envision 4.7 -tapahtuma, jonka lopputuloksena syntyi tiekartta globaalin kansalaiskasvatuksen eteenpäinviemiseksi Euroopassa.

,

Kuva:

Samuel Häkkinen

,

Bridge 47 -verkosto oli tänä vuonna myös yksi huhtikuussa Serbiassa järjestetyn International Civil Society Week-tapahtuman pääkumppaneista. Bridge 47 kokosi kahden päivän tapahtumaansa yhteensä 130 globaalin kansalaiskasvatuksen toimijaa ympäri maailmaa jakamaan kokemuksia ja oppimaan toisiltaan.

Syksyllä Fingossa laadittiin Unescon toimeksiantona selvitys siitä, miten globaali kansalaiskasvatus näkyy aikuiskasvatuksessa ja -koulutuksessa Suomessa. Arviointiin osallistettiin aikuiskasvatuksen toimijoita, joiden tuella laadittiin myös suositukset asian edistämiseksi. Tavoitteena on nostaa globaalit kansalaistaidot ja kestävä kehitys jatkuvan oppimisen ytimeen.

Järjestöjen oma osaaminen vahvistui

Oppimisen äärellä olemme olleet myös me järjestöt itse. Fingon globaalikasvatukseen liittyviin koulutuksiin, yhteiskunnallisen muutoksen opintopiiriin ja muihin oppimistilaisuuksiin on osallistunut vuoden aikana suuri määrä järjestöväkeä. Tärkeä tavoitteemme on ollut tarjota tila vertaisoppimiselle ja kokemusten jakamiselle. Frame, Voice, Report! -hankkeessa olemme voineet tukea järjestöjä oppimisen lisäksi myös eurojen muodossa.

Toivottavasti myös muut tilaisuudet, tapahtumat ja yhteiset ponnistukset ovat saaneet aikaan uusia ideoita, kumppanuuksia sekä palavaa halua jatkaa kestävän ja oikeudenmukaisen tulevaisuuden rakentamista.

Kiitos kaikesta yhteistyöstä – jatketaan sitä ensi vuonnakin!

Uusimmat artikkelit