Työpajamateriaaleja (tusseja, muistilappuja) lattialla.
Blogi

Tätä kaikkea tarjoaa Art of Hosting – nappaa fasilitointivinkit talteen

Aurinko paistaa, tien pientareet täyttyvät lupiinien ja niittykasvien väriloistosta ja niiden tuoksu huumaa ruumiin ja mielen. Hetken kuluttua Mikkelissä, Otavan opiston upeassa historiallisessa miljöössä käynnistyy seitsemäs Suomessa järjestettävä Art of Hosting- koulutus. Olen täällä hakemassa osaamista Fingoon ja kansalaisyhteiskuntaan dialogipohjaisista fasilitointimenetelmistä sekä kollektiivisen viisauden sadonkorjuumenetelmistä.

Teksti: Maarit Pihkala Kuva: Maarit Pihkala

Fasilitointi ja ylipäätään tilaisuuksien houstaaminen ovat minulle jokseenkin tuttua, mutta mitä enemmän niitä teen, sitä haastavimmiksi ja monisyisemmiksi ne muuttuvat.  Prosessien edistäminen itseohjautuvasti ja jaetun johtamisen filosofian hallitseminen merkityksellisine keskusteluineen kohti yhteistä tavoitetta eivät kerrassaan ole kovin helppoja tehtäviä itsessään – eivät varmaan kenellekään.

Omat oppimistavoitteeni tälle koulutukselle ovat: aktiivisen kuuntelun taidot, kaaoksen ja järjestyksen välimaastossa elämisestä nauttimaan oppiminen sekä oikeanlaisten prosessia eteenpäin kuljettavien kysymysten muodostaminen.

Johtajuuden neljä ulottuvuutta

Ensimmäisen päivän aikana tarkastelimme johtajuuden neljää ulottuvuutta: 1) HOST MY SELF, miten pidän itsestäni ja tarpeistani huolta, jotta oppiminen olisi mahdollisimman ravitsevaa; 2) BE HOSTED, miten antaudun muiden hostattavaksi ja liityn muiden ohjaamiin keskusteluihin ja mahdollisuuksiin oppia yhdessä; 3) HOST OTHERS, miten mahdollistan muiden oppimista ja annan tilaa kaikille yhdenvertaisesti; 4) BE PART OF THE COMMUNITY, miten liityn osaksi mukaan laajempaan Art of hosting filosofiaa tai tapaa katsoa maailmaa.

,

Iltapäivällä tutkiskelimme World cafe menetelmän kautta ihmisten itseohjautumisen tasoja. Ohjeet työskentelyyn olivat napakoita ja selkeitä: hidasta, keskity olennaiseen, kuuntele ymmärtääksesi, yhdistele ajatuksia ja muodosta vasta sitten mielipide. Menetelmässä keskustelu syntyy hetkessä ja siinä käytettävä pöytäliina toimii kuin sihti: siihen tallentuu kätevästi World Cafe -keskustelujen kollektiivinen muistijälki – tällä kertaa uusien keskustelusta nousseiden kysymysten muodossa.

World cafe -kierrokset purettiin yhteisen puheen menetelmällä. Tässä menetelmässä kaikki osallistujat istuvat alas, niin että ketkään eivät istu kasvotusten vastakkain ja kaikki sulkevat silmänsä. Sattumanvaraisesti joku aloitti oman lyhyen kommentin siitä, mitä oli kokenut merkityksellisimmäksi tässä harjoitteessa ja muut jatkoivat siitä, mihin toiset jäivät. Kun avasimme harjoituksen jälkeen silmämme, olivat harjoitusta fasilitoineet henkilöt kirjanneet ylös taululle harjoituksesta nousseet kommenttimme. Oih, mikä rauha ja mikä upea kollektiivisen reflektoinnin hetki!

Illalla pääsimme kuulemaan kaksi noin 10 minuuttia pitkää syvällistä tarinaa itseohjautumisesta. Osallistujille annettiin erilaisia kuuntelutehtäviä: muun muassa millaisia tunteita tarinassa oli ja keneen tarinassa tunteet liittyivät, millainen prosessi oli sekä millaisia rooleja ja työnjakoa tarinassa oli? Tarinan lopuksi kuuntelijat analysoivat oppimistarinaa eri näkökulmasta hyvinkin analyyttisesti yhdessä oppien.

,

Tarinankerronta ja kuuntelijan aktiivinen rooli.

Kuva:

Maarit Pihkala

,

Sukelluksia menetelmiin

Toinen Art of hosting päivä alkoi elämyksellisellä kokemuskävelyllä, jossa reflektoitiin erästä ennalta valittua hanketta. Opiston salin lattiaan oli teipillä merkattu timanttikuvio, joka esitti prosessisuunnittelun kahdeksaa henkäystä. Joukko osallistujia käveli prosessikaavion läpi, jatkuvasti reflektoiden ajatteluaan muille ääneen. Kävely oli mielestäni hyvä tapa avata ajattelua muille, kutsua heitä mukaan keskusteluun ja saada heiltä mentorointiapua omaan hankkeeseen.  

Iltapäivällä sukelsimme Open space -menetelmän saloihin. Open spacessa tehdään mahdollisimman vähän, mutta siinä tapahtuu mahdollisimman paljon.  Tässä tekniikassa osallistujat nostavat itse esiin heitä kuumottavat ja kiinnostavat ajankohtaiset aiheet. Seinälle kirjoitetaan vain tyhjä työjärjestys aikatauluineen ja paikkoineen, jonne keskusteluaiheiden ilmoittajat käyvät lisäämässä ideansa.  

Tämän jälkeen ilmoittaudutaan keskusteluihin. Kun keskustelut alkavat, noudatetaan seuraavia lakeja ja periaatteita: osallistujat voivat liikkua keskustelujen välillä ja mennä sinne, missä kokevat olevansa eniten hyödyksi; se joka tulee, tulee; paikalla ovat juuri oikeat ihmiset; se mitä tapahtuu, on ainoa asia mitä voi tapahtua; se alkaa, kun se alkaa ja se loppuu, kun se loppuu. Lisäksi keskustelun vetäjän on velvollisuus olla paikalla loppuun asti.

Itse ehdotin teemaksi pohtia yhdessä hyviä ja merkityksellisiä kysymyksiä fasilitointiprosesseissa, koska koin niiden keksimisen haasteelliseksi työssäni. Sain omaan keskusteluuni paljon aktiivisia osallistujia, joita askarrutti sama kysymys ja opimme yhdessä uutta. Open Space purettiin akvaariomenetelmällä.

,

Open spacen menetelmän purku akvaariomenetelmällä.

Kuva:

Maarit Pihkala

,

Illan vietimme viehättävässä Kyyhkylän kartanossa Saimaan rannalla. Matkalla saimme kuulla otteita Matti Helelän runokirjasta nimeltä Organisaatiorunous: Kukoistava yritys.

Kolmantena päivänä testasimme jaetun viisauden menetelmää ja ratkoimme sillä todellisia työelämän ongelmia. Tässä menetelmässä projektin suunnittelija pyytää viisautta, apua ja neuvoa muilta. Apuna menetelmässä käytimme kaikille jaettua suurta canva-pohjaa, johon kollektiiviset ajatukset lopulta koostettiin.

Kolme tärkeää oppia työelämään vietäväksi

Koko koulutus perustui meidän osallistujien itseohjautuvuuteen, osallisuuteen ja kollektiiviseen oppimiseen. Koulutuksen ensimmäisenä päivänä valitsimme osa-alueet, joista haluamme oppia ja vetää muille. Joka päivä meidän yhdessä tuottamien ohjelmapaikkojen väliin oli ujutettu myös lyhyitä filosofisia reflektointipläjäyksiä sekä aikaa keskusteluille. Niistä päällimmäisiksi jäi useita ajatuksia ja oivalluksia.

1) Selkeä päivän rakenne

Art of hosting päiviä rytmitti aamuiset kyläkokoukset, joissa käytiin päivän agenda ja muut juoksevat asiat läpi. Näin saimme varsinaisissa sessioissa keskittyä vain itse asiaan.

2) Onnistumisen mittaaminen työelämässä

 ”Jos haluat edetä nopeasti, etene yksin. Jos haluat päästä pitkälle, ota muita mukaan.” Joten, pitäisikö työntekijöiden menestymistä organisaatioissa mitata esimerkiksi sillä, kuinka paljon olet jakanut omaa osaamistasi muiden kanssa, ja kuinka monen kanssa olet työskennellyt sen sijaan, että seurataan ainoastaan omia henkilökohtaisia tavoitteita ja yksilösuorituksia?

3) Kaaos on luovuutta ja järjestys tasapainoa

Hyväksy se, että osallistaville kehittämisprosesseille luonteen omaista on kaaoksen ja järjestyksen tasapainon etsiminen. Kaaos on luovaa voimaa ja hyvät ja toimivat rakenteet antavat järjestystä. Pidä erityistä huolta osallistujien psykologisen  turvallisuuden tunteesta, koska se auttaa heitä kestämään paremmin kaaosvaihetta.

Mikäli kiinnostuit Art of hosting ajattelusta, liity teeman Facebook- ryhmiin, seuraa sivuja tai hastageja:

Art of hosting Suomi Finland

Art of hosting keskusteluryhmä

Art of hosting globaaliyhteisö

#aohsuomi #aohfinland #artofhosting

Uusimmat artikkelit