Blogi

Tietokanta kokoaa eurooppalaisia kasvatusalan ammattilaisia

Teksti: Sanna Rekola

European Wergeland Center (EWC) on perustanut tietokannan, jonka tarkoituksena on koota kasvatusalan ammattilaisia erityisesti ihmisoikeuksiin, demokratiseen kansalaisuuteen ja kulttuurienväliseen ymmärrykseen liittyen.

EWC:n avaaman tietokannan tarkoituksena on tukea kasvatusalan ammattilaisten verkostoitumista. Tutkijat, jatko-opiskelijat, opettajakoulutuksen henkilökunta, opettajat ja muut asiantuntijat voivat luoda tietokantaan profiilin ja etsiytyä yhteistyöhön ja vuoropuheluun muiden eurooppalaisten toimijoiden kanssa.
EWC aloitti toimintansa helmikuussa 2009 eurooppalaisena ihmisoikeus-, demokratia- ja kulttuurien välistä ymmärrystä lisäävän kasvatuksen resurssikeskuksena Norjan ja Euroopan neuvoston aloitteesta. Keskuksen tavoite on rakentaa siltoja eri toimialojen välille ja tukea kasvatusalan ammattilaisten työtä.
EWC.n verkkosivulta asiantuntijatietokannan lisäksi myös muuta hyödyllistä tietoa. Verkkokirjastoon on koottu muun muassa ajankohtaisia julkaisuja ja opetusmateriaaleja.
Lisätietoa:

Educating for Democracy and Human Rights

Uusimmat artikkelit