Blogi

Tohtori Toivon talkoot kehitysavun nostamiseksi

Teksti: Anna-Maija Sorjanen

Kepan ja muiden järjestöjen keskiviikkona 17. joulukuuta alkanut Toivo tulee talkoisiin -kampanja peräänkuuluttaa enemmän ja parempaa kehitysyhteistyötä.

Kampanjan johtohahmo, namibialainen tohtori Toivo, esitti talkookutsun äkillisesti sairastuneen valtiovarainministeri Jyrki Kataisen sijasta paikalle saapuneelle kokoomuksen varapuheenjohtaja Henna Virkkuselle Eduskuntatalon portailla.

Kampanjan tavoitteena on nostaa Suomen kehitysapu 0,51 prosenttiin bruttokansantulosta vuoteen 2010 mennessä. Budjettikehykseen tulee ensi vuoden maaliskuussa käytävissä hallituksen kehysneuvotteluissa lisätä 53 miljoonaa euroa, jotta Suomi yltäisi tähän EU:ssa sovittuun
minimitavoitteeseen.

Kehitysavulla on saatu aikaan merkittäviä tuloksia. Viime vuosikymmenten aikana lapsikuolleisuus köyhissä maissa on puolittunut, aliravitsemus vähentynyt kolmanneksella ja koulutusta vaille jäävien lasten määrä supistunut puolesta alle neljännekseen.

Toivo tulee talkoisiin -kampanjan verkkosivut löytyvät osoitteesta
www.globbarit.fi/toivo. Sivuilla voi tutustua muun muassa Toivon tarinaan.

Miten mukaan?

Toivo tulee talkoisiin -kampanja jatkuu järjestöjen lahjatempauksella.Kukin kampanjajärjestö lähettää Kataiselle vuoroviikollaan ns. eettisen lahjan ja sen mukana vetoomuksen kehitysyhteistyörahojen lisäämisen puolesta. Katainen tulee näin saamaan eri tahoilta lahjalähetyksiä vähintään viikoittain maaliskuun lopun kehysriiheen asti.Mukaan lahjatempaukseen mahtuu vielä muutamia järjestöjä!

Ensi vuoden puolella kampanja laajenee ja mukaan tulee muita
vaikuttamistapoja ja kehityspoliittisia teemoja.

Ilmoittautumiset ja lisätietoja lahjatempauksesta kampanjakoordinaattori
Outi Hannulalta (outi.hannula@kepa.fi), puh. 09 5842 3225
Lisätietoja kehitysrahoituksesta kehityspoliittinen sihteeri Terhi
Ylikoski (terhi.ylikoski@kepa.fi), puh. 09 5842 3283

Uusimmat artikkelit