Blogi

Töitä tarjolla opetusalan ja globaalikasvatuksen tuntijalle

Uusi vuosi tuo tullessaan uusia tuulia. Juuri nyt on Kepassa tarjolla kiinnostava työpaikka ulkoministeriön rahoittaman täydennyskoulutushankkeessa. Hakuaika päättyy maanantaina 11.1.2016 klo 16, joten toimi ripeästi!

Teksti: Sanna Rekola

Maailma koulussa -täydennyskoulutushankkeen projektipäällikkö

Globaalikasvatuksen eri ulottuvuudet ovat vahvasti mukana uudessa perusopetuksen opetussuunnitelmassa. Opettajan rooli on keskeinen globaaliin vastuuseen ja kestävään tulevaisuuteen liittyvien kansalaistaitojen oppimisessa. Kansalaisjärjestöt ovat pitkään tehneet yhteistyötä koulujen kanssa. Haluamme nyt vahvistaa opettajien globaalikasvatusosaamista uuden perusopetuksen opetussuunnitelman mukaisesti ja tukea koulujen globaalikasvatustyötä ja sen kehittämistä.

Etsimme projektipäällikköä määräaikaiseen työsuhteeseen opettajien kaksivuotiseen ulkoministeriön rahoittamaan täydennyskoulutushankkeeseen. Työsopimus tehdään aluksi vuoden 2016 loppuun, ja jatketaan toisella vuodella rahoituksen vahvistuttua. Toivomme projektipäällikön aloittavan tehtävässä mahdollisimman pian. Tehtävä on kokoaikainen (37,5 h/vko).

Projektipäällikkö työskentelee Kepan globaalikasvatustiimissä ja vastaa täydennyskoulutushankkeen toimeenpanosta ja hankkeeseen osallistuvien tahojen yhteistyön koordinoinnista. Globaalikasvatusta tekevät järjestöt osallistuvat vahvasti hankkeen toteuttamiseen.

Työtehtävät

Globaalikasvatuskoulutusten suunnittelu ja toteuttaminen yhdessä järjestöjen kanssa
Järjestöjen vertaiskehittämisen fasilitointi
Opetustoimien tukeminen globaalikasvatuksen kehittämisessä ja toteuttamisessa
Järjestö- ja sidosryhmäyhteistyön koordinointi
Verkkoaineistojen sisällön suunnittelu ja tuotanto
Projektihallinnosta vastaaminen

Työtehtävissä menestyminen edellyttää

Opettajan pätevyyttä ja työkokemusta perusopetuksen alalta
Opetusalan ja opetussuunnitelmatyön tuntemusta
Perehtyneisyyttä globaalikasvatuksen erityispiirteisiin ja pedagogiikkaan
Projektihallinnon osaamista ja kokemusta toimijoiden välisen yhteistyön koordinoinnista
Kokemusta koulutusten ja verkkoaineistojen suunnittelusta ja sisällöntuotannosta
Esiintymisvalmiutta, vuorovaikutustaitoja ja kykyä tulla toimeen molemmilla kotimaisilla kielillä

Lisäksi arvostamme

Kokemusta kansalaisjärjestötoiminnasta globaalikasvatuksen saralta
Fasilitointitaitoja
Viestintä- ja markkinointitaitoja
Kehittävää työotetta ja rohkeutta tarttua uusiin haasteisiin

Palkkaus, työehdot ja lisäehdot

Tehtävään sovelletaan Kepan kotimaan työpaikkojen yleisiä työehtoja.

Lisätietoja tehtävästä, palkkauksesta ja hankkeesta antaa globaalikasvatuksen asiantuntija Sanna Rekola, puh. 050 317 6697 torstaina 7.1. klo 15-17 ja perjantaina 8.1. klo 10-12.

Vapaamuotoiset hakemukset ansioluetteloineen pyydetään lähettämään sähköpostitse osoitteeseen rekry@kepa.fi, otsikoksi ”täydennyskoulutushanke”. Hakemuksen tulee olla perillä viimeistään maanantaina 11.1.2016 klo 16.00.

Kepa on kehitysyhteistyöstä kiinnostuneiden suomalaisten kansalaisjärjestöjen kattojärjestö ja Suomen johtava kehityspolitiikan asiantuntijajärjestö.

Lisätietoja:

Ks. työpaikkailmoitus Kepa.fi:ssä.

Uusimmat artikkelit