Blogi

Tuet kehitysmaissa toteutettaviin kulttuurihankkeisiin haettavissa

Ulkoasiainministeriö myöntää vuosittain tukea kehitysyhteistyömaissa toteutettaviin kulttuurialan hankkeisiin, joiden tavoitteena on edistää kehitysmaiden ja Suomen kulttuurialan toimijoiden yhteistyötä sekä tukea moniarvoisen kulttuurin kehittämistä. Hakuaika päättyy 5.9.2012.

Teksti: Sanna Rekola

Ulkoasiainministeriö myöntää vuosittain tukea kehitysyhteistyömaissa toteutettaviin kulttuurialan hankkeisiin, joiden tavoitteena on edistää kehitysmaiden ja Suomen kulttuurialan toimijoiden yhteistyötä sekä tukea moniarvoisen kulttuurin kehittämistä. Hakuaika päättyy 5.9.2012.

Hankkeiden toteuttajina ja aloitteentekijöinä voi olla kulttuurivaikuttajia tai -järjestöjä sekä paikallisia tai kansallisia kulttuurielimiä ja oppilaitoksia niin kohdemaassa kuin Suomessa. Tuki kohdennetaan pääasiassa Suomen kehitysyhteistyön pääkumppanimaihin sekä muihin Suomen kehitysyhteistyön kannalta tärkeisiin maihin.

Hakemukset tulee lähettää 5. syyskuuta 2012 klo 16.15 mennessä osoitteella: Ulkoasiainministeriö, Viestintä- ja kulttuuriosasto, VKO-10, PL 480, 00023 Valtioneuvosto tai Ulkoasiainministeriö, Viestintä- ja kulttuuriosasto, VKO-10, Kanavakatu 3 C, 00160 Helsinki.

Lisätietoja hakumenettelystä puhelimitse Inkeri Aalto (09)160 55826 tai sähköpostilla etunimi.sukunimi@formin.fi

Lisätietoa

Hakuohjeet ja -lomakkeet
Suomen kehitysyhteistyön tärkeimmät yhteistyömaat
Suomen kehityspoliittinen toimenpideohjelma

Uusimmat artikkelit